Huurdersvereniging Friesland

Bel ONS

058 – 216 5457

Schimmel in huis

Bewoners van sociale huurhuizen in De Venen in Drachten kampen met hardnekkige vocht- en schimmelproblemen. Ze willen dat woningcorporatie Accolade zo snel mogelijk de vloeren isoleert.

Nadat Peter Vos zijn huis aan De Slag in Drachten is binnengestapt, wijst hij op de schimmel aan de binnenkant van de deur. ,,Hjir begjint it al”, zegt hij. ,,Ik doch der ek neat mear oan. It hat gjin doel.”

Hij loopt zijn woonkamer binnen en trekt een van de gordijnen opzij. Van boven naar beneden: vochtaanslag en schimmel. Achter het andere gordijn: zelfde verhaal. Op de muren: net zo.

,,Ik bin derfan oertsjûge dat it probleem ûnder de grûn sit”, zegt hij. ,,We ha gjin goeie isolaasje, it focht lûkt nei boppen. Ik ha yn de bou wurke, ik wit hoe’t it wurket.” Mensen die een zelfde soort huis hebben gekocht en vervolgens de vloer aanpakten, hebben volgens Vos geen last van schimmel.

Niet goed voor de gezondheid

In zijn woning ruikt het muf. ,,It stjonkt. Soms check ik oft de lucht út de kattebak komt, mar dy is faak leech. It is de skimmel. Ik ha reuma. Dat it sa wiet is yn ’e hûs, is net befoarderlik foar myn sûnens.”

Op tafel liggen brieven die hij naar buurtbewoners en naar woningcorporatie Accolade heeft gestuurd. Want hij is bepaald niet de enige met gesodemieter, al is het bij hem wel heel erg.

Een petitie is door veertig mensen ondertekend. Accolade, dat stelt dat de klachten van achttien adressen afkomstig zijn, heeft gecheckt of de handtekeningen echt zijn. ,,Wat in wantrouwen”, vindt Vos. Hij en anderen hebben ook spandoeken gemaakt: Schimmel- en vochtproblemen: pleisters plakken? Bron aanpakken.

Die spandoeken hingen eerst onder de bouwborden die Accolade plaatste om groot onderhoud in de wijk aan te kondigen. De verhuurder heeft ze weggehaald. Twee andere hangen nu op andere plekken.

‘Ik wil hier weg’

Nina Tulic gaat voor naar haar woning aan de Uitgang. In de berging die aan het huis vastzit zijn de muren zwart van de aanslag. In het trapgat zit ook vocht. Haar man verfde voorheen geregeld over de plekken heen. Hij overleed in oktober.

,,Ik wil hier weg”, zegt een emotionele Tulic. ,,En dat heeft vooral met het vocht te maken. Ik sta al een tijdlang ingeschreven in Utrecht. Ook al moet ik daar in een flatje terecht, dat is tenminste wel droog en aangenaam. En ik ben er dichter bij mijn dochter.”

Het is niet zo dat Accolade niks doet in De Venen. Integendeel: 213 huizen krijgen onder meer een nieuw mechanisch ventilatiesysteem, nieuwe ramen, verse dakbedekking en daarnaast dakisolatie. Voor huurders die het willen – en dat zijn verreweg de meesten – komen er zonnepanelen. Het gaat om een investering van 60.000 euro per huis.

Het doel van de corporatie is om het energielabel van de woningen op te krikken van gemiddeld C naar A. ,,Mar hoe kin it label no útkomme op A as der gjin flierisolaasje is?”, vraagt Peter Vos zich af.

Geen geld voor vloerisolatie

Accolade meldt dat de maatregelen die worden genomen de grootste energiebesparing opleveren. Dat er niks aan de vloer wordt gedaan, ligt aan het budget. Met andere woorden: het is te duur. Komt er wel vloerisolatie, dan is er geen geld over voor andere maatregelen.

Vos heeft de hulp van André van Leeuwen ingeroepen, SP-raadslid in Smallingerland en ondersteuner van de buurtactie. ,,Ik help omdat de Bewonersraad (een vereniging voor huurders) dat verzaakt”, zegt Van Leeuwen.

Daar is Gert Brouwer van de Bewonersraad het niet mee eens. ,,Wij zijn ter plekke geweest en zien inderdaad vocht en schimmel. Daar hebben we Accolade op aangesproken. De verhuurder heeft aangegeven dat de deur openstaat als na verloop van tijd blijkt dat, ondanks de maatregelen die nu worden genomen, het vochtprobleem blijft bestaan. Wij vinden dat een goed signaal.”

‘Wij willen doelgerichte actie’

Brouwer vertelt ook dat hij Peter Vos heeft voorgesteld om het probleem voor te leggen aan de landelijke huurcommissie, een soort jury. ,,Die doet onderzoek en komt met een bindende principe-uitspraak die ook voor andere huurders van toepassing zou zijn. Daar heeft Accolade zich aan te houden. Wij wilden Vos daarbij begeleiden, maar hij heeft ons voorstel afgewezen. Wat moet je dan nog meer doen?”

,,Wij willen geen procedures, maar doelgerichte actie”, zegt Van Leeuwen. ,,De bewoners hebben gevraagd of de Bewonersraad hen openlijk wil steunen en adviseren, en of de Bewonersraad het met hun eisen eens is. Op antwoord wachten ze nog steeds. En van Accolade vragen we alleen om te onderzoeken of het probleem echt onder de grond zit en te isoleren als dat inderdaad het geval is. Dat is alles.”

‘Eartiids sieten hjir petgatten’

Verderop aan De Slag opent Gerrie Woudman haar kast onder de trap. Zes vochtvreters staan er. Ze doet er elke vijf weken nieuwe navulzakjes in. De stofzuiger die hier ooit stond, droop van het vocht. Die heeft ze dus verplaatst. ,,It is in ellinde”, zegt ze.

Verderop, aan De Hage, hebben Siebe Brouwer en zijn vrouw de grote renovatie van hun woning inmiddels achter de rug. Ze wonen hier al 57 jaar. En ook zij herkennen het vochtprobleem. Ze kregen verf van Accolade. ,,Mar it sauzjen moasten we sels dwaan”, zegt Brouwer. ,,Hjir en dêr sjochst noch wol wat fochtplakken. Mar oaren hjir yn ’e buert ha folle mear lêst.”

Hij denkt de oorzaak van de schimmel en het vocht in de wijk te kennen. ,,Dizze wyk is boud op in plak dêr’t eartiids petgatten sieten.”

Wekelijks spreekuur in de wijk

Accolade laat weten het ,,erg spijtig” te vinden dat er huurders zijn die zich zorgen maken. Een woordvoerder zegt dat de woningcorporatie het belangrijk vindt ,,om met elkaar in gesprek te blijven, ook als we niet hetzelfde standpunt delen”. Contactpersonen van Accolade zijn wekelijks in een modelwoning aanwezig voor een spreekuur. ,,Verder hebben wij over twee weken een afspraak met een vertegenwoordiger van de groep huurders.”

Peter Vos denkt er het zijne van. ,,Se draaie om it probleem hinne.”

<LC15.05.24>

Deel dit bericht :