Huurdersvereniging Friesland

Bel ONS

058 – 216 5457

Bezwaren bouw woningen It Skulplak ogen kansloos

SNEEK Omwonenden moeten er rekening mee houden dat het woningbouwproject It Skûlplak bij de Berkenlaan in Sneek mag doorgaan van de Raad van State. De raadsvoorzitter meldde dat aan de woordvoerster van de omwonenden maandag tussen de regels door tijdens een zitting.

De omwonenden maakten bij de Raad bezwaar tegen de bouwhoogte van zestien meter, die aantasting van hun privacy zou betekenen. Ook zou de gemeente Súdwest-Fryslân onvoldoende hebben geluisterd naar hun wensen. ,,Volgens de wet is het allemaal heel netjes gegaan. Als ik het juridisch bekijk, kan hier niet veel aan worden gedaan”, aldus de raadsvoorzitter over de gevolgde procedure. En dat is precies waar de Raad over moet oordelen in deze zaak.

‘Niet geluisterd’

Het bestemmingsplan voor dit project van wooncorporatie WoonFriesland regelt de vervanging van 48 bestaande sociale huurwoningen. In plaats daarvan komen 64 sociale huurwoningen, waarvan een deel al is gerealiseerd. Het resterende aantal woningen komt in een zestien meter hoog flatgebouw met vijf woonlagen.

,,We zijn niet tegen woningbouw”, zei de woordvoerster van de omwonenden. ,,Er is genoeg oppervlakte. Iets lager bouwen en meer spreiden is beter. Als het vijf etages wordt, heb ik het gevoel dat ik bekeken word. We voelen ons niet gehoord en daarom zijn we verder gaan procederen.”

,,De beslissing ligt niet bij de omwonenden, maar bij de gemeente”, zei de raadsvoorzitter. ,,Die beslist over het woningbouwverzoek van WoonFriesland.” Ze wees de woordvoerster ook op de afweging van belangen die de gemeente moet maken. Het flatgebouw komt op 55 meter afstand van de woning van de woordvoerster.

Belangen

,,We hebben in Nederland wel woningnood”, aldus de raadsvoorzitter. ,,Dan moeten we afwegen. Wat weegt nu zwaarder? Het algemene belang van meer woningen of de aantasting van privacy? Voor westerse begrippen is 55 meter een grote afstand.” Daarmee maakte ze duidelijk dat woningen in een stedelijk gebied nu eenmaal dichter op elkaar staan en dat omwonenden dan enige inbreuk op hun privacy moeten accepteren.

Volgens de woordvoerster van de gemeente is er geen sprake van een zware inbreuk op de privacy van omwonenden. In Sneek is volgens haar behoefte aan socialehuurwoningen.

De Raad doet over zes weken uitspraak.


<FD 25 juli 2023>

Deel dit bericht :