Huurdersvereniging Friesland

Bel ONS

058 – 216 5457

Prestatieafspraken Heerenveen ondertekend

Vandaag zijn de prestatieafspraken in Heerenveen ondertekend. Er is een aantal pittige gesprekken aan vooraf gegaan, met name over de spanning tussen ambitie en realisatiemogelijkheden, omdat de investeringskracht van corporaties door veel onzekerheden omgeven is. Door met elkaar dieper de cijfers in te duiken is er meer begrip ontstaan voor elkaars dilemma’s en hebben we […]

Prestatieafspraken Súdwest-Fryslân:

177 nieuwe sociale huurwoningen in 2024 177 nieuwe sociale huurwoningen in 2024, dat is waar in Súdwest-Fryslân op gerekend kan worden. Het is voor inwoners de meest in het oog springende afspraak die woningbouwcorporaties, huurdersorganisaties en gemeente met elkaar hebben gemaakt in de nieuwe prestatieafspraken. Ook over verduurzaming en wonen in combinatie met zorg zijn […]

Fryslân bereid tot bouw 3000 extra woningen tot 2030

Dat betekent dat er de komende jaren niet 17.500 nieuwe woningen bij moeten komen in Friesland, maar 20.500. Demissionair minister Hugo de Jonge (CDA) van Volkshuisvesting heeft Fryslân eind vorig jaar gevraagd om de woningbouwopgave met 3000 huizen te verhogen. Landelijk zouden er nog eens 45.000 extra woningen bij moeten komen. Niet de eerder geplande […]

Felle huurstrijd in voormalig zorgcentrum Erasmushiem

Bewoners van voormalig zorgcentrum Erasmushiem maken met succes bezwaar tegen de hoge huur en servicekosten. Leeuwarden Huurders van het voormalige Erasmushiem in Leeuwarden staan lijnrecht tegenover de eigenaren. De huur en de servicekosten zouden veel te hoog zijn. De huurcommissie geeft de huurders gelijk, al leggen de eigenaren zich daar niet bij neer. Tim Fierant […]

Eerste Kamer houdt saldering overeind

‘Mensen willen hun stroom leveren aan lokale supermarkt, maar dat mag niet’ Nu op steeds meer huizen zonnepanelen liggen, zoals hier in Drachten, wil minister Rob Jetten van de salderingsregeling af. Een meerderheid in de Eerste Kamer voelt daar niets voor. Nu eindelijk ook huurders en lage inkomens zonnepanelen kunnen krijgen, wordt de subsidie afgeschaft? […]

‘Kosten energietransitie zijn niet eerlijk verdeeld’

Groningen In 2035 zullen energierekeningen sterk in hoogte verschillen. Dat komt doordat de ene woning dan beter is verduurzaamd dan de andere en er verschil is in de manier van verwarming. Dat voorspelt energiebedrijf Essent op basis van een studie van bureau Berenschot. Om de verduurzaming te stimuleren, is de belasting op gas hoger dan […]

13% Friese huishoudens kent armoede

15 procent van de Friezen heeft het financieel zwaar. Dat komt neer op zo’n 80.000 mensen in 2022. In 2020 was dat percentage nog 11 procent, blijkt uit enquêtes van Planbureau Fryslân onder zijn vaste panel. Puur gekeken naar inkomen had bijna 13 procent van de Friese huishoudens te maken met armoede. Dan gaat het […]

Nieuw kabinet moet verduurzaming doorzetten

De overheid moet de komende jaren met consistent en doelmatig beleid blijven inzetten op de klimaat- en energietransitie in Nederland. Dat schrijft het Nationaal Klimaat Platform, gesteund door Aedes, in een brief aan de formerende partijen. Er is grote behoefte aan stabiel en voorspelbaar overheidsbeleid als het gaat om de verduurzaming van woningen en de […]

Huurdersvereniging De Bewonersraad en 5 corporaties in Friesland ondertekenen gezamenlijk een nieuwe 5- jarige samenwerkingsovereenkomst

De bestuurders van Huurdersvereniging De Bewonersraad, en de corporaties Elkien, Accolade, Wonen Noord West Friesland, Thús Wonen en Woningstichting Weststellingwerf hebben op 17 januari een nieuwe gezamenlijke 5- jarige samenwerkingsovereenkomst getekend. Genoemde partijen werken al ruim 10 jaar met elkaar samen, ieder vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid. Algemeen directeur Gert Brouwer: “We zijn erg […]

Fors meer woningen in Grou

Op het Halbertsmaterrein in Grou wil ontwikkelaar Paiva fors meer woningen gaan bouwen dan eerder voorgesteld. In het bestemmingsplan gaat het om 195 woningen. Dat zijn zeventig woningen extra. „Wij zagen een mogelijkheid voor een hoger aantal”, legt directeur Wiebren Bergsma van Paiva uit. „En gezien de woningkrapte lijkt me dat alleen maar goed.” In […]