Huurdersvereniging Friesland

Bel ONS

058 – 216 5457

Woontoren Heerenveen bereikt het hoogste punt

HEERENVEEN Het hoogste punt van de woontoren van WoonFriesland in Heerenveen is bereikt. In de flat komen 92 sociale huurwoningen. Door: Kristie Wierda Ongeveer tachtig bouwvakkers verzamelen zich bij de woontoren van WoonFriesland aan de Burgemeester Kuperusplein in het centrum van Heerenveen. Daar aanschouwen ze hoe vier vlaggen, elk met het logo één van de […]

Bouwers: miljarden extra nodig

Klemmend beroep op Rijk om nodige randvoorwaarden te vervullen Den Haag: Om de doelstellingen voor de bouw van woningen in het sociale en middensegment te halen, moet het kabinet jaarlijks 3 tot 5 miljard euro bijleggen. Dat zeggen corporatiekoepel Aedes, Bouwend Nederland, de Woonbond en nog negen andere organisaties die bij woningbouw zijn betrokken. Donderdag […]

Smallingerland in de bres voor jonge dakloze

Wybe Fraanje Drachten: Jongvolwassenen in de gemeente Smallingerland die dakloos zijn of dreigen te worden, kunnen straks huisvesting krijgen bij een hospita. De gemeente wil zich aansluiten bij de stichting die verhuurders en jongeren bij elkaar brengt. In Smallingerland leven veertig tot zestig jongeren van 18 tot 23 jaar die geen vaste woon- of verblijfplaats hebben, […]

Meldpunt voor ongewenst verhuurgedrag

Huurders in Súdwest-Fryslân die last hebben van ongewenst verhuurgedrag kunnen dit voortaan aankaarten bij de gemeente. Op het Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag kunnen zij gevallen melden van woondiscriminatie, intimidatie, een te hoge waarborgsom of onduidelijke servicekosten. Op 1 juli 2023 is de Wet goed verhuurderschap in werking getreden, waarin onder meer is vastgelegd dat gemeenten een […]

Bedrijven in verzet tegen oprukkende woningbouw in Dokkum

WoningbouwAdrie van der Wel DOKKUM Een aantal ondernemers in Dokkum maakt bezwaar tegen de bouw van 110 woningen op de plek van het voormalige tuincentrum Mollema aan De Veiling. Hun bedrijvigheid zou met beperkingen te maken kunnen krijgen als er vlakbij mensen komen wonen. ,,We zijn niet tegen woningbouw. Het gaat ons om de manier […]

Prestatieafspraken Heerenveen ondertekend

Vandaag zijn de prestatieafspraken in Heerenveen ondertekend. Er is een aantal pittige gesprekken aan vooraf gegaan, met name over de spanning tussen ambitie en realisatiemogelijkheden, omdat de investeringskracht van corporaties door veel onzekerheden omgeven is. Door met elkaar dieper de cijfers in te duiken is er meer begrip ontstaan voor elkaars dilemma’s en hebben we […]

Prestatieafspraken Súdwest-Fryslân:

177 nieuwe sociale huurwoningen in 2024 177 nieuwe sociale huurwoningen in 2024, dat is waar in Súdwest-Fryslân op gerekend kan worden. Het is voor inwoners de meest in het oog springende afspraak die woningbouwcorporaties, huurdersorganisaties en gemeente met elkaar hebben gemaakt in de nieuwe prestatieafspraken. Ook over verduurzaming en wonen in combinatie met zorg zijn […]

Fryslân bereid tot bouw 3000 extra woningen tot 2030

Dat betekent dat er de komende jaren niet 17.500 nieuwe woningen bij moeten komen in Friesland, maar 20.500. Demissionair minister Hugo de Jonge (CDA) van Volkshuisvesting heeft Fryslân eind vorig jaar gevraagd om de woningbouwopgave met 3000 huizen te verhogen. Landelijk zouden er nog eens 45.000 extra woningen bij moeten komen. Niet de eerder geplande […]

Felle huurstrijd in voormalig zorgcentrum Erasmushiem

Bewoners van voormalig zorgcentrum Erasmushiem maken met succes bezwaar tegen de hoge huur en servicekosten. Leeuwarden Huurders van het voormalige Erasmushiem in Leeuwarden staan lijnrecht tegenover de eigenaren. De huur en de servicekosten zouden veel te hoog zijn. De huurcommissie geeft de huurders gelijk, al leggen de eigenaren zich daar niet bij neer. Tim Fierant […]

Eerste Kamer houdt saldering overeind

‘Mensen willen hun stroom leveren aan lokale supermarkt, maar dat mag niet’ Nu op steeds meer huizen zonnepanelen liggen, zoals hier in Drachten, wil minister Rob Jetten van de salderingsregeling af. Een meerderheid in de Eerste Kamer voelt daar niets voor. Nu eindelijk ook huurders en lage inkomens zonnepanelen kunnen krijgen, wordt de subsidie afgeschaft? […]