Huurdersvereniging Friesland

Bel ONS

058 – 216 5457

Miljoenen aan energiebelasting terug naar huurders

Huren en geld Huurders van Stadswonen Rotterdam krijgen bijna 8 miljoen euro aan energiebelasting terug. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag bepaald. Dit hoge bedrag is ontstaan doordat de kwestie al jaren geleden begon. Sinds 2017 waren de verhuurder en de huurdersorganisatie SHS het niet eens over drie zaken. Valt de teruggave energiebelasting onder […]

Terugblik op een geslaagde Tuinendag in De Wiken op 1 mei 2024

Op woensdag 1 mei 2024 was het een prachtige en zonnige dag in De Wiken, waar de bewoners samen met De Bewonersraad, Gemeente Smallingerland, Maatschappelijke Onderneming Smallingerland (MOS), tuinambassadeurs, WoonFriesland en Accolade actief aan de slag gingen om de buurt groener en leefbaarder te maken. Het stralende weer zorgde voor extra motivatie om gezamenlijk in […]

Open Dag Weststellingwerf

Zaterdag 25 mei was de jaarlijkse open dag van de gemeente Weststellingwerf. Ook huurdersvereniging De Bewonersraad was er aanwezig met een stand en een rad van avontuur, samen met Huurteam Fryslân. Het evenement was een groot succes met veel enthousiaste bezoekers en boeiende gesprekken. De Bewonersraad en Huurteam Fryslân zetten zich in voor de belangen […]

Meeste huizen geschikt voor verduurzaming

Meer dan de helft van de woningvoorraad in Fryslân (55 procent) is kansrijk voor een verduurzamingsslag. Nog eens 19 procent van de woningen voldoet al aan de belangrijkste duurzaamheidskenmerken. Dit blijkt uit een uitgebreide data-analyse van DataFryslân. DataFryslân presenteert donderdag de resultaten van een grootschalig onderzoek naar de kwaliteit van de Friese woningvoorraad. Achtergrond van […]

Flinke toename aantal servicekostenzaken

De Huurcommissie ontving vorig jaar veel meer klachten over de servicekosten die huurders bovenop hun kale huur moesten betalen. Dat blijkt uit het jaarrapport over 2023 dat de geschillenbeslechter woensdag heeft gepresenteerd. De huurders kregen in de meeste gevallen gelijk van de Huurcommissie. Daardoor daalden hun servicekosten gemiddeld met 660 euro per jaar. Vorig jaar […]

Schimmel in huis

Bewoners van sociale huurhuizen in De Venen in Drachten kampen met hardnekkige vocht- en schimmelproblemen. Ze willen dat woningcorporatie Accolade zo snel mogelijk de vloeren isoleert. Nadat Peter Vos zijn huis aan De Slag in Drachten is binnengestapt, wijst hij op de schimmel aan de binnenkant van de deur. ,,Hjir begjint it al”, zegt hij. […]

NIEUW:één meetinstrument draagkracht/draaglast voor Fryslân

Eén meetinstrument waarin de draagkracht en draaglast van dorpen, wijken en buurten integraal voor Fryslân in beeld komt, inclusief de beleving van de inwoners. Dat is waar gemeenten, corporaties, huurdersvereniging en zorg- en welzijnspartijen aan gaan werken. Vandaag was dat de conclusie van de netwerkdag waarvoor veel belangstelling was. Wat heeft een wijk, buurt of […]

Sloop Cambuurstadion pas van start in 2025

Leeuwarden – Cambuur vertrekt, maar het oude stadion verdwijnt nog niet. Pas in de loop van volgend jaar wordt gestart met de sloop. Eigenaar Leyten wil er tegen de 350 woningen bouwen. Dit kan ‘gefaseerd’. Enkele tribunes gaan in 2025 tegen de vlakte, maar het hoofdgebouw aan het Cambuurplein blijft mogelijk nog jaren staan, denkt […]

Mogelijkheid tot huurverlaging voor lage inkomens in 2024

Heb je een laag inkomen en huur je een sociale woning of woonwagen van een corporatie? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor huurverlaging. Dit geldt als je in 2023 geen verlaging kreeg en meer dan €577,91 (kale huur) per maand betaalt in 2024. Je kunt zelf tot 30 december 2024 een verzoek indienen bij […]

Vooral buur NHL heeft vragen gesteld over de bouw

LEEUWARDEN – WoonFriesland wil straks met de buurt om tafel over een woontoren van 50 meter bij de Dokkumertrekweg naast NHL/Stenden in Leeuwarden. Het gaat om een gebouw met negentig sociale huurwoningen. Het moet verrijzen bij de Dokkumer Ie, op de hoek van de Dokkumertrekweg en de Dammelaan. Het komt tegenover de studentenhuisvesting van de […]