Huurdersvereniging Friesland

Bel ONS

058 – 216 5457

Club van organisaties van bewoners Leeuwarden heft zichzelf op

Leden van de vereniging Samenwerkende Bewoners Organisatie SBO Leeuwarden hebben ingestemd met het opheffen van de vereniging. Volgens hen is er steeds minder behoefte bij buurt-, wijk- en dorpscentra om collectief op te trekken, waardoor de organisatie geen slagkracht meer heeft.

SBO ontstond ruim dertig jaar geleden als belangenbehartiger voor wijken en dorpen in en rond Leeuwarden. De organisatie verving het Onderling Stadswijken Overleg dat in 1992 stopte. De SBO was toen nog een invloedrijke speler bij het behartigen van de bewonersbelangen. Maar gaandeweg koos de gemeente voor andere vertegenwoordigingsvormen.

De belangenbehartiging voor de leefomgeving werd vooral in handen gelegd van wijkpanels. De wijk-, buurt- en dorpshuizen werden door de gemeente beschouwd als ontmoetingscentra met een activiteitenpakket. De SBO is altijd kritisch geweest op deze verandering en het ontstaan van een structuur die verder van de bewoners af ging staan. De rol als belangenbehartiger kon de SBO niet meer effectief waarmaken.

In de coronaperiode kwamen activiteiten op een laag pitje te staan. Het lukte de vereniging niet meer om een bestuur te vormen. De laatste twee jaar was er daarom maar één bestuurslid. Doarpswurk neemt de adviserende en ondersteunende taken van SBO over.

<Friesch Dagblad 09 oktober 2023>

Deel dit bericht :