Huurdersvereniging Friesland

Bel ONS

058 – 216 5457

Compensatie voor energiekosten minima

Huishoudens met een laag inkomen kunnen sinds gisteren terecht bij het Tijdelijk Noodfonds Energie.

Daar kunnen zij, als hun energierekening een relatief groot deel uitmaakt van hun inkomen, gedeeltelijke compensatie aanvragen voor de hoge energiekosten. Het onlineloket is sinds 09.00 uur open en sluit eind maart.

Het fonds is voorlopig alleen voor deze winter, voor de periode van oktober tot en met maart. De organisatie schat in dat er zeker honderdduizenden Nederlanders voor in aanmerking komen. De uitbetaling is binnen een maand nadat een inzending is goedgekeurd en dit verloopt via de energieleverancier van het huishouden.

Alleenstaanden komen in aanmerking als zij een bruto-inkomen, inclusief vakantiegeld, van minder dan 2980 euro hebben. Mensen die samenwonen moeten minder dan 3794 euro verdienen.

Deel dit bericht :