Huurdersvereniging Friesland

Bel ONS

058 – 216 5457

DOKKUM | Noard East Fryslan wil energievoorschot minima

De gemeente Noardeast-Fryslân wil inwoners met een inkomen tot 130 procent van de bijstandsnorm een voorschot geven van vijfhonderd euro op de energietoeslag van dit jaar. Dat blijkt uit een brief van het college van burgemeester en wethouders aan de raad.

Noardeast-Fryslân kiest voor deze maatregel omdat inwoners anders tot 1 juli zouden moeten wachten, als een nieuwe wet over de energietoeslag in werking treedt. Volgens de gemeente is het juridisch nog niet mogelijk om de volledige energietoeslag over 2023 uit te betalen, maar kunnen degenen die aan de voorwaarden voldoen wel al een voorschot van vijfhonderd euro ontvangen.

Zowel inwoners van de gemeente Noardeast-Fryslân die vorig jaar een energietoeslag kregen als zij die de tegemoetkoming niet ontvingen, kunnen de toeslag aanvragen. Studenten kunnen eveneens een aanvraag doen, aldus de brief aan de gemeenteraad.

De gemeente gaat ervan uit dat de minima over het gehele jaar 1300 euro aan energietoeslag kunnen krijgen, al is dat nog afhankelijk van de middelen die het rijk hiervoor beschikbaar stelt.

Volgens recent onderzoek van TNO heeft ruim 10 procent van de inwoners van Noardeast-Fryslân te maken met energiearmoede. Dat is aanmerkelijk hoger dan het landelijk gemiddelde van 7,4 procent.

Deel dit bericht :