Huurdersvereniging Friesland

Bel ONS

058 – 216 5457

Dorpsbewoners opgelet! BIJDRAGE VOOR STRAAT-, BUURT- EN DORPSACTIVITEITEN

Vanuit de regeling ‘Losse fearren’ kun je maximaal € 300 krijgen voor activiteiten die dorpen leuker,
mooier of leefbaarder maken. Op www.lossefearren.nl staan bij ‘Inspiratie’ tientallen voorbeelden.
Van buitenbioscoop tot appeltaart-van-eigen-bodem, van dorpsontbijt tot een Friestalige Christmas
Carol, en bijvoorbeeld ook samen straatversiering maken voor het dorpsfeest. Die tijd komt er weer
aan!


10 jaar Losse fearren
Wonen Noordwest Friesland startte deze regeling ruim 10 jaar geleden omdat dorpen gebaat zijn bij een vitale, sterke gemeenschap.
Dit zijn de voorwaarden:
– huurders van Wonen NWF zijn actief betrokken
– er komen persoonlijke ontmoetingen tot stand, er worden nieuwe verbindingen gelegd of
mensen gaan samen aan de slag


Let op: Losse fearren richt zich op kleinschalige activiteiten en steunt projecten eenmalig.

Een voorbeeld
In Berltsum werden bepaalde straten met het merendeel huurwoningen tijdens het dorpsfeest al jarenlang niet meer versierd. Er waren veel wisselingen in de woningen en sommige nieuwe bewoners kenden het fenomeen ‘dorpsfeest’ helemaal niet. Eén buurtvereniging ging zelfs ter ziele.
Vorig jaar besloot een drietal bewoners echter langs de deuren te gaan. Ze legden in meerdere talen de geschiedenis en betekenis van het dorpsfeest uit en uiteindelijk werd de straat weer samen versierd. “Tijdens het opbouwen gingen veel deuren open en leerden allerlei buren elkaar kennen”, zeggen de initiatiefnemers. “Zo is de straat nu hechter en gezelliger dan voorheen.”


Heb jij een goed idee?
Kijk voor alle voorwaarden en het aanvraagformulier op www.lossefearren.nl

Deel dit bericht :