Huurdersvereniging Friesland

Bel ONS

058 – 216 5457

Elkien: voorrang dorpsbewoners

Corporatie Elkien wil een grote proef uitvoeren met de woningtoewijzing in 36 dorpen. Bij de helft van de vrijkomende huizen krijgen mensen uit eigen dorp straks voorrang.

Directeur-bestuurder Chantal Droste van Elkien kondigde de ‘pilot’ dinsdagavond aan in Wergea. Dit dorp vraagt al jaren aandacht voor jongeren en ouderen die in eigen dorp geen huurwoning kunnen vinden. Hiermee verliest Wergea mensen die van grote waarde zijn voor het dorpsleven, stelt de werkgroep Wenje yn Wergea.

Alleen middelgrote dorpen

,,Het verhaal van Wergea heeft ons aan het denken gezet’’, zei Droste. ,,We hebben ons afgevraagd: hoe kunnen we recht doen aan deze mensen?’’ Bij corporaties elders in het land bestond weinig ervaring met zulke vraagstukken. Daarom besloot Elkien zelf te pionieren.

,,Als de huurdersorganisaties akkoord gaan, kunnen we in april beginnen’’, zei Droste. De proef begint in 36 dorpen. Zeer kleine dorpen doen niet mee; hier komen te weinig huizen vrij.

In zeer grote dorpen als Grou speelt het tegenovergestelde: hier komen zoveel woningen vrij dat de dorpelingen er sowieso makkelijker tussenkomen. Droste: ,,We hebben daarom gekozen voor middelgrote dorpen zoals Wergea.’’ De lijst met deelnemende dorpen wordt later bekendgemaakt.

Hoe krijg je voorrang?

Er zijn twee criteria die als basis kunnen dienen voor voorrang. Enerzijds geldt dit recht voor mensen die in de afgelopen tien jaar minstens zes jaar in het betreffende dorp woonden. Anderzijds komt voorrang toe aan mensen die er al minstens een jaar onafgebroken wonen. Wie voorrang wil, zal zelf het bewijs moeten aanleveren.

In een dorp als Wergea ziet Elkien jaarlijks 23 sociale huurwoningen vrijkomen. Dit betekent dat er ongeveer 12 met voorrang aan Wergeasters worden toegewezen. Na twee jaar wordt de proef geëvalueerd.

‘Stoer en dapper’

PvdA-wethouder Hein de Haan noemde de proef ,,stoer en dapper. Zo’n experiment heb ik nog nergens in het land gezien. Dit vervult ook een gemeentelijke ambitie.’’

Deel dit bericht :