Huurdersvereniging Friesland

Bel ONS

058 – 216 5457

Er komt gewoon een Berlijnse muur voor onze snufferd

Tientallen Jousters hebben bezwaren tegen een plan van Accolade om 46 sociale huurwoningen te bouwen in Joure. Ze vinden de huizen te hoog.

Na een lange werkdag in het onderwijs „met pubers” ploft Stef Tuiten graag op zijn bankje voor zijn woning aan De Hofcamp in Joure. Even lekker in het zonnetje. „Met een mok koffie. Dan ben ik weer opgeladen.” Maar, vreest hij, als het plan voor de nieuwe woningen doorgaat zal dat veel minder vaak het geval zijn. Ze zijn hoger en werpen dus een grotere schaduw over zijn straat.

Woningcorporatie Accolade uit Heerenveen is van plan 40 ‘verouderde’ woningen in het gebied te vervangen voor 46 nieuwe sociale huurwoningen. Energiezuinig en voor mensen ‘met een smalle beurs’.

Schaduw

Een groep bewoners ziet het plan, zoals het nu is, niet zitten. Uit een rondgang van Tuiten door de buurt bleek volgens hem dat bijna 20 mensen hun bedenkingen hebben over de hoeveelheid schaduw die de bebouwing opwerpt. De nieuwe woningen zouden met een maximumhoogte van 9,5 meter veel hoger worden dan de huidige woningen van 5,84 meter.

Zo’n 35 mensen hebben bovendien bezwaren tegen het ‘buurtaangezicht’ dat verandert. Voor een deel zou dat prima zijn te voorkomen, zegt Marc der Weduwen. Door het project anders in te delen zou zijn straat uitkijken op de kopse kant van een aantal woonblokken, zoals nu ook het geval is. In het plan kijkt zijn straat uit op de lange kant.

Hoewel de woningen waarschijnlijk zeker zo’n 25 meter bij de woningen in zijn straat vandaan staan, vindt hij dat echt niet kunnen. „Er komt gewoon een hoge Berlijnse Muur voor onze snufferd.”

Parkeren

Ook over parkeren zijn zorgen. Accolade voldoet met 55 plekken ruimschoots aan de gemeentelijke regels, maar het groepje vindt het te weinig. „Als het een beetje druk is, staan ze hier zelfs op de stoep”, zegt Dirk Rodenhuis.

Het zit de groep dwars dat Accolade in hun ogen niet voldoende met hen overlegde. Er waren weliswaar meerdere informatiebijeenkomsten. „Maar een voorlichtingsavond is een eenzijdige impressie van hoe zij het willen hebben”, zegt Der Weduwen. Wel paste Accolade in de plannen onder meer de kleur van de bakstenen aan, zegt het groepje.

Nog een grote bron van ergernis: een groot bord met daarop de aankondiging van de nieuwe woningen. Dat terwijl de gemeenteraad volgende week nog moet instemmen met de plannen. Tuiten: „Je had het idee dat ze het eigenlijk bovenin al hadden bekonkeld en zowel de raadsleden als wij zitten er gewoon voor janlul bij.”

<LC 13 juli 2023>

Deel dit bericht :