Huurdersvereniging Friesland

Bel ONS

058 – 216 5457

Feestelijke opening woonwagenwoningen in nieuwe wijk De Kromme Wyk

DRACHTSTERCOMPAGNIE | Vandaag was de feestelijke opening van de nieuwe wijk met duurzame en betaalbare woonwagenwoningen van het sociaal verhuurbedrijf WoonFriesland, aan de Kromme Wyk in Drachtstercompagnie. De bewoners moesten geduld hebben maar de nieuwe wijk, in een prachtige groene omgeving, is inmiddels bewoond. De nieuwe wijk is tot stand gekomen in samenwerking met Huurdersvereniging De Bewonersraad en de gemeente Smallingerland. WoonFriesland investeerde 2,2 miljoen euro in dit project.

‘Het heeft een hele poos geduurd en niet alles is vlekkeloos verlopen, maar we zijn blij om deze nieuwe wijk met woonwagenwoningen nu feestelijk te kunnen openen. Samen met de bewoners, De Bewonersraad Friesland en gemeente Smallingerland hebben we in de afgelopen jaren een fijne buurt gecreëerd, aldus Sigrid Hoekstra directeur-bestuurder van WoonFriesland. ‘De huizen zijn zorgvuldig ontworpen en uitgerust met duurzame voorzieningen. Denk hierbij aan een warmtepomp en zonnepanelen. Van de twaalf nieuwe woonwagenwoningen worden er elf door ons verhuurd. Eén kavel en woning is gekocht door een particuliere bewoner.’

Gemeente investeert fors
β€œDe komende jaren willen we als gemeente flink investeren in een divers woningaanbod wat beantwoordt aan de behoefte van zoveel mogelijk doelgroepen. De woningnood is groot en we kennen ondertussen allemaal de verhalen dat de woningnood onder deze groep woningzoekenden nog vele malen groter is. Daarom ben ik met gepaste trots oprecht blij dat we dit met elkaar voor deze nieuwe bewoners hebben weten te realiseren,” aldus wethouder Robin Hartogh Heijs van Lier.

De gemeente investeerde bijna 1 miljoen euro in het project. Er is geld geïnvesteerd in het asbestvrij maken van het terrein en het schoonmaken en saneren van de oude autosloperijterreinen. Hierdoor is de grond waarop de wagens nu staan schoon en veilig. Ook is het groen om het terrein heen fors gesaneerd en verbeterd. Er is rekening gehouden met het buizerdnest in de bomen en ook de tientallen vogelnesthokjes van de Vogelwacht worden weer opgehangen.

Alle nieuwe huishoudens hebben een afstammingsbeginsel
Alle gehuisveste gezinnen hebben een afstammingsbeginsel. Ook hielden wij bij de toewijzing rekening met de familie verbanden. ‘Dit omdat samen wonen en leven in een grote familie een belangrijk aspect is van de woonwagencultuur en onderdeel is van hun culturele identiteit,’ legt Gert Brouwer, directeur van Huurdersvereniging De Bewonersraad uit.
‘Ondanks het feit dat het een zeer ingewikkeld en langdurig traject was, konden we alle bewoners die belangstelling hadden blij maken met een nieuwe woonplaats. Dit doordat wij veel tijd en energie hebben gestoken in het voortraject, met onderzoeken en gesprekken met de huidige bewoners.’

Bankje om samen te genieten van de spelende kinderen
‘We hebben een bank geschonken aan deze bewoners. Zo kunnen zij hier samen genieten van de spelende kinderen’, vertelt Sigrid Hoekstra. Het bankje werd onthuld door een aantal bewoners die in de nieuwe wijk wonen. De feestelijke opening werd afgesloten met een gezellige lunch.

Deel dit bericht :