Huurdersvereniging Friesland

Bel ONS

058 – 216 5457

Fries onderzoek woonlasten

RIGO doet onderzoek naar de woonlasten van huurders van sociale huurwoningen in Friesland. Alle Friese huurdersorganisaties en woningcorporaties doen hieraan mee. Ook De Bewonersraad. Het onderzoek geeft een beter beeld van de betaalbaarheid van wonen. Met de uitkomsten kijken we hoe voor u het wonen betaalbaar blijft.

Onderdeel van het onderzoek is een enquête onder huurders. Zij ontvangen deze via hun corporatie. 

– – – – – – 

Vragen?

Vanuit de stuurgroep is Elze Klinkhammer woordvoerder namens de corporaties en Frans de Bruin namens de huurdersorganisaties.

Deel dit bericht :