Huurdersvereniging Friesland

Bel ONS

058 – 216 5457

Fryslan moet vol aan de bak om co2 reductie te halen

LEEUWARDEN De klimaatdoelstelling om in 2030 55 procent minder CO2 uit te stoten dan in 1990, lijkt onhaalbaar voor Fryslân. In een prognose van adviesbureau Berenschot komt de provincie op 50,5 procent. Daarmee zit Fryslân ook iets onder de prognose voor heel Nederland, 51,5 procent.

Van de achttien Friese gemeenten zitten de vier Waddeneilanden en Súdwest-Fryslân voor 2030 wel op de doelstelling van 55 procent. Leeuwarden zit er met 54,7 net onder.

Zes gemeenten doen het een stuk slechter. De Fryske Marren, Harlingen, Noardeast-Fryslân, Tytsjerksteradiel, Waadhoeke en Weststellingwerf komen naar het zich laat aanzien met 45 procent fors onder de doelstelling uit. De overige gemeenten zitten hier tussenin.

Volgens Christiaan Hoetz van Berenschot blijkt dat de gemeenten die goed scoren fors inzetten op zon en wind. ,,Hierop kan een gemeente veel invloed uitoefenen en het levert een grote bijdrage aan het terugbrengen van de uitstoot.”

Berenschot raadt gemeenten die achterblijven aan met een effectiever klimaatbeleid te komen. ,,We kijken daarbij naar die sectoren waar een forse uitstoot plaatsvindt én waarop gemeenten relatief veel invloed kunnen uitoefenen. Het verschilt per gemeente waar de grootste kansen liggen.”

Concreet kunnen gemeenten volgens Hoetz denken aan meer inzet op zonneweides en windenergie. ,,Gemeenten kunnen hier, in samenwerking met de provincie, veelal direct op sturen.”

Perspectief

Verder blijft verduurzamen van woningen en andere gebouwen belangrijk voor terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. Ook ziet het adviesbureau stimulering van de productie van biogas met vergisters als een belangrijk middel om minder CO2 uit te stoten. Bovendien kunnen gemeenten warmtenetten ontwikkelen in de grotere kernen.

Het is volgens Hoetz wel belangrijk dat bewoners tijdig weten waar ze aan toe zijn en perspectief hebben om maatregelen te kunnen uitvoeren.

Als ander belangrijk punt noemt Berenschot de ondersteuning van lokale energiecoöperaties door gemeenten, en het bevorderen van maatschappelijke bewustwording.

De huidige netcongestie van het elektriciteitsnetwerk gooit roet in het eten met het oog op verminderen van CO2-uitstoot. Het onderzoeksbureau wijst erop dat gemeenten netbeheerders kunnen ondersteunen bij de netverzwaring, door ruimte te reserveren en mee te denken waar verzwaringen het eerste nodig zijn.

<FD 10.11.23>

Deel dit bericht :