Huurdersvereniging Friesland

Bel ONS

058 – 216 5457

HEERENVEEN | 50 tijdelijke woningen

Er komen vijftig tijdelijke, verplaatsbare huurwoningen bij de Pastorielaan in Heerenveen. Het is het eerste Friese nieuwbouwproject met demontabele huizen uit de woningfabriek van Van Wijnen.

Op het braakliggende terrein tussen de A32 en de Pastorielaan willen de gemeente Heerenveen en bouwbedrijf Van Wijnen 30 sociale en 20 particuliere huurwoningen plaatsen. De eengezinswoningen worden geproduceerd in de nieuwe woningfabriek van Van Wijnen en op locatie in één dag in elkaar gezet. Het is de bedoeling dat het wijkje vijftien jaar lang blijft staan en dan weer plaatsmaakt.

Verplaatsen en demonteren

Wethouder Jaap van Veen spreekt van een uniek aanbod dat de gemeente kreeg van Van Wijnen. ,,Er zijn weinig ontwikkelaars die dit willen én kunnen. De woningen kunnen snel geplaatst worden, maar zijn tijdelijk van aard. De druk op de woningmarkt is nu ongelofelijk groot, maar over vijftien jaar verwachten we een afname van de vraag. De woningen kunnen dan weer verplaatst en gedemonteerd worden.”

Met het nieuwbouwproject wil de gemeente Heerenveen de druk op de woningmarkt enigszins verlichten. Als de besluitvorming soepel verloopt, zouden de vijftig woningen volgend jaar rond deze tijd bewoond kunnen worden. Voor de sociale huurwoningen blijft de prijs onder 763 euro, voor de vrije sector ligt de grens op 930 euro per maand.

Vliegwiel

,,In 2020 hadden we in Heerenveen 7500 mensen op de wachtlijst staan. Dat aantal is alleen maar toegenomen”, zegt Van Veen. ,,Mensen wachten gemiddeld vier jaar op een sociale huurwoning. Dat ga je met 50 woningen niet oplossen, maar als alle gemeenten dit zouden doen, kom je snel tot een oplossing.”

De wethouder hoopt met dit project dan ook de interesse te wekken van andere gemeenten. ,,Elke gemeente heeft wel een stuk grond waar de komende tien jaar geen plannen voor zijn. Dit project kan als vliegwiel dienen voor verandering in de woningmarkt.”

Van Wijnen is met meerdere gemeenten in gesprek over het versneld plaatsen van kant-en-klare woningen. In Heerhugowaard is het bedrijf dicht bij de realisatie van twintig demontabele zogenoemde ‘snel-thuis-woningen.’ In Friesland heeft thuisgemeente Heerenveen de primeur. ,,Natuurlijk vinden we dat mooi”, zegt directeur Hilbrand Katsma.

4000 woningen per jaar

In de fabriek werkt Van Wijnen toe naar de productie van 4000 woningen per jaar. Nu zijn dat er nog twee per dag. Het bedrijf wil eerder dan gepland opschalen om zo sneller een bijdrage te leveren aan de woningcrisis. Volgens Katsma moet de volledige acceptatie voor deze nieuwe, duurzame en snelle manier van bouwen nog komen. ,,We geloven erin, maar we steken ook onze nek uit.”

Als het project aan de Pastorielaan van start kan, wil Van Wijnen elke dag een woning plaatsen. Die is gelijk voorzien van onder meer een badkamer, toilet, gevel en keuken. In de twee weken daarna volgt de afwerking en de aanleg van de tuin. ,,Met dit project zou je in tien weken klaar kunnen zijn. Bij permanente bebouwing zit je al gauw op anderhalf jaar. Dat scheelt ook overlast”, aldus Katsma.

Bezwaren

De beoogde locatie is sinds de jaren negentig aangewezen voor woningbouw. Het gebied zou in eerste instantie pas ontwikkeld worden na de afronding van woningbouw in Skoatterwâld. De urgente vraag naar woningen is voor de gemeente reden om daar nu van af te wijken. De gemeenteraad moet nog akkoord gaan met het plan.

Bij de gemeente Heerenveen zijn bezwaren binnengekomen van omwonenden. Die gingen onder meer over de infrastructuur, natuur, overlast en het uitzicht. Volgens wethouder Van Veen zijn een aantal aanpassingen gedaan om bewoners tegemoet te komen. ,,Maar dat neemt niet alle bezwaren weg”, zegt hij. ,,Omwonenden kijken nu uit op natuur en straks worden dat woningen.”

Deel dit bericht :