Huurdersvereniging Friesland

Bel ONS

058 – 216 5457

Huurverlaging

U heeft recht op een eenmalige huurverlaging wanneer u:

  • op 1 maart 2023 in een sociale huurwoning woont en uw kale huur hoger is dan € 575,03 per maand;
  • alleen woont en uw bruto-inkomen lager is dan € 23.250 per jaar (of € 24.600 als u AOW krijgt).
  • woont met 2 of meer personen en uw bruto-inkomen lager is dan € 30.270 per jaar (of € 32.730 als u AOW krijgt).
    Voor het huishoudinkomen worden de inkomens van alle huidige bewoners meegeteld, behalve het inkomen van inwonende kinderen die op 1 januari 2023 jonger waren dan 27 jaar. Is uw huurprijs al € 575 of minder? Dan krijgt u geen huurverlaging.

De woningcorporatie weet over het algemeen niet om welke huurders dit gaat.
Daarom geeft de Belastingdienst door op welke huurders dit van toepassing is. Maar… het komt voor dat de Belastingdienst de gegevens niet altijd op tijd levert. Daarom kan het zijn dat u eerst een brief krijgt waarin staat dat u een huurverhoging krijgt. En op een later moment dan toch de
verlossende brief dat uw huur verlaagd wordt naar € 575,03.

Let op!
Omdat het maandbedrag van uw huur lager wordt, krijgt u ook minder huurtoeslag.
Let u er zelf ook op dat het nieuwe huurbedrag bekend is bij de Belastingdienst. Dit voorkomt dat u op een later moment toeslag terug moet betalen.

Deel dit bericht :