Huurdersvereniging Friesland

Bel ONS

058 – 216 5457

Meepraten

Wat vind jij er van?

We horen het graag! De mening van onze leden nemen we mee bij het overleg met corporaties en gemeenten. Wil jij meepraten, meedenken, meebeslissen in de vereniging? Dat kan op verschillende manieren.

Meedenken

Het online panel

Meedoen

De Regioraden

Mee overleggen

Bestuur

Mee beslissen

De Ledenraad

Wil je meer weten? Of op een andere manier betrokken zijn? Neem dan contact op via 058 – 216 5457 of mail naar: info@debewonersraad.nl

Meedenken: Het online panel

 • Je meldt je hier aan
 • Vervolgens krijg je een aantal keren per jaar een vraag of vragen over een bepaald onderwerp dat dan speelt.
 • Je hoeft niet elke keer mee te doen. Het liefst natuurlijk wel. Maar als het een keer niet lukt, is dat geen probleem.
 • We hebben zo’n 600 mensen die regelmatig hun mening geven. Hoe meer mensen reageren, hoe beter!

Meedoen: De Regioraden

 • Er zijn 5 regioraden, verdeeld over Friesland.
 • In de regioraad zitten alleen leden.
 • De regioraden zijn de ‘ogen en oren’ van de vereniging. Zij spannen zich heel praktisch in binnen hun regio voor andere leden.
 • Als regioraadslid kun je bijvoorbeeld naar een klacht van een bewoner gaan en er foto’s van maken. Of bijhouden hoe de bewoners over een bouwproject denken, loopt het naar wens en volgens planning? Of een gemeenteraadsvergadering bijwonen.
 • Alle informatie koppel je terug aan de betreffende regiomanager.
 • De regioraden vergaderen 3x per jaar.
 • De werkgroep regioraden bekijkt nu hoe de rol en positie van de regioraad beter tot z’n recht kan komen.

Mee overleggen: Bestuur

Het bestuur vergadert over het verenigingsplan, de begroting, de toekomst van de vereniging en de actuele ontwikkelingen die er zijn. Het bestuur komt 5 keer per jaar bijelkaar.

Ook niet-leden hebben de mogelijkheid om te solliciteren wanneer er een vacature is.

Mee beslissen: de Ledenraad

 • De ledenraad is het hoogste orgaan van de vereniging.
 • De ledenraad vergadert over belangrijke onderwerpen die de vereniging aangaan. De ledenraad bepaalt bijvoorbeeld de hoogte van de contributie. Verder keurt men de begroting en het jaarverslag goed. En heeft men de bevoegdheid om statuten of het huishoudelijk reglement te wijzigen.
 • De ledenraad bestaat alleen uit leden.
 • Je vergadert 4x per jaar.


Vind je het leuk om te vergaderen en mee te praten/mee te beslissen?
Dan is de ledenraad wat voor jou. In principe zit je 4 jaar in de ledenraad, maar dat is wel flexibel. Je hoeft het niet voor niets te doen. Er is een vrijwilligersvergoeding en gemaakte reiskosten of onkosten worden vergoed. Nieuwe leden worden ingewerkt in hun werkzaamheden.
De ledenraad heeft vanaf 2021 een nieuwe zittingstermijn. Maar wil je aanhaken? Graag!

Hoe gaat het in de praktijk?

Reinie Tichelaar-van Veen

is al een ‘ouwe rot in het vak’, om het zo maar uit te drukken. Ze is al sinds 1 januari 2009 lid van de Regioraad en vanaf 1 januari 2013 lid van de Leden- raad. “En ik heb me weer voor een nieuwe periode aangemeld!”, vertelt Reinie. “Ik vind het heel nuttig om

als huurder hieraan bij te dragen. Je beslist mee over een hele hoop dingen. Over zaken die daarna in overleg wor- den gebracht met de diverse verhuur- ders. Dus je hebt wel invloed. We zijn eigenlijk heel machtig als Ledenraad, de hoogste baas van de vereniging.

Oproep aan jongeren
Het zou mooi zijn als ook jongere huurders zich voor de Ledenraad aan- melden. De jeugd heeft immers andere prioriteiten en gevoelens. Om die goed mee te nemen als Bewonersraad naar de verhuurders, zou het goed zijn om die via de Ledenraad te horen. De jeugd heeft toch de toekomst. Heel belangrijk!
Natuurlijk moet er wel de interesse zijn om je in te willen zetten voor het belang van huurders. We vertegen- woordigen wel 31.000 leden in heel Friesland. Hoe meer huurders zich ver- enigen, hoe beter we een vuist kunnen maken met z’n allen.

Andere bijeenkomsten
Ik vind het zelf altijd heel plezierig om de vergaderingen bij te wonen. Er zijn ook wel andere bijeenkomsten waar je naar toe mag. Ik denk bijvoorbeeld aan het symposium vorig jaar. Dat was heel interessant.

Geen onkosten
Wat fijn is, is dat je er zelf geen onkos- ten aan hebt. We krijgen een vrijwilli- gersvergoeding voor de vergaderuren en ook voor de voorbereidingstijd. En verder reiskosten en onkostenvergoe- ding. Dus dat is goed geregeld.

Sandra van der Plaats

heeft er één zittingstermijn op zitten, dus vier jaar Ledenraad. “Ik vind prettig wonen erg belangrijk. Ik woon in Leeuwarden, waar ik ben opgegroeid. Daarvoor woonde ik tijdens mijn huwelijk met onze drie kinderen in Culemborg, in Eva Lanxmeer. Dat is een kleinschalig project van klimaat-/ energieneutrale woningen. Ik was bestuurslid van deze wijk, een mix van koop- en huur- woningen, als ook kleinschalige woongemeenschappen voor senioren.

Opkomen voor huurdersbelangen
Voor mij persoonlijk geldt, dat ik de huurderswereld interessant vind. Ik kom graag op voor mensen met een smalle beurs/sociale huur, De Bewonersraad is een serieuze gesprekspartner richting derden. Voor huurders is het belangrijk dat betaalbaarheid en kwaliteit van de woning en de woonomgeving niet in het geding komen.

Maak gebruik van je invloed
Ik hoop dat voor de volgende Ledenraad ook meer jongere mensen zich gaan aanmelden. Ik ben met m’n 51 jaar een van de weinige jongere mensen. Leeftijdsge- noten of nog jongere huurders zouden moeten willen meedoen om ook hun woonwensen kenbaar te maken. Zij hebben te maken met andere omstandigheden van nog een gezin of met andere budgetten dan oudere mensen. En ze hebben een andere kijk op hun woonomgeving. Onderwerpen waarover we ons in de Ledenraad buigen, zijn bijvoorbeeld: de jaarlijkse huurverhoging, onder- houdskwesties, renovaties of wat er speelt in de wijk, bij de gemeente of bij de verhuurder, juridische know-how over huurbeleid of mediaton in eventuele geschillen.

Uitdagingen
Wat ikzelf nog als verbeterpunt zie, is de bereikbaar-
heid van de hulpdienst. Mijn wens zou zijn om langere openingstijden te hanteren, of een inloopspreekuur, bijvoorbeeld een baliepunt in een bibliotheek. Daarnaast zouden we in de nieuwe zittingstermijn van de Ledenraad meer de dialoog met elkaar kunnen zoeken. Onderwer- pen echt samen bespreken. Zodat ook duidelijk is wat er van de Ledenraad wordt verwacht. Nu komt er vaak heel veel informatie en ervaar ik dat wel eens als wat eenrich- tingsverkeer. Of misschien kunnen we kortere zittingen beleggen en dan wat vaker. Kortom, er zijn nog best uitdagingen om meer uit de Ledenraad te halen. Daarin kunnen we nog ontwikkelen. In het belang van de andere leden. Dus ik zou zeggen: stelt u zich kandidaat als u ervoor voelt om, net als ik, iets te willen betekenen.

Wil je meer weten over het verkiezingenreglement?