Huurdersvereniging Friesland

Bel ONS

058 – 216 5457

Miljoenen aan energiebelasting terug naar huurders

Huren en geld Huurders van Stadswonen Rotterdam krijgen bijna 8 miljoen euro aan energiebelasting terug. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag bepaald.

Dit hoge bedrag is ontstaan doordat de kwestie al jaren geleden begon. Sinds 2017 waren de verhuurder en de huurdersorganisatie SHS het niet eens over drie zaken. Valt de teruggave energiebelasting onder de servicekosten? Mag de verhuurder zelf de verdeling onder de bewoners bepalen? En mag de verhuurder gemaakte administratiekosten verrekenen? Op alle drie de zaken heeft de huurdersorganisatie nu gelijk gekregen.

Wat is teruggave energiebelasting?

Mensen met een eigen elektriciteitsaansluiting en dus met een eigen stroomrekening krijgen jaarlijks de vaste Vermindering Energiebelasting. Het gaat om een bedrag dat de energieleverancier van de stroomrekening aftrekt. In 2024 is dat € 631,39.

Maar in een complex met zelfstandige woningen (met een eigen WOZ-waarde) met één centrale stroomaansluiting ontvangen de bewoners de korting niet automatisch via de energieleverancier. De verhuurder of de VvE moet het gemiste bedrag dan aanvragen bij de Belastingdienst. De Belastingdienst heeft daar een formulier voor. De verhuurder moet dit bedrag dan verrekenen met de servicekosten voor stroom.

Teruggave nog niet uitgekeerd vanwege discussie

Tot nu toe had Stadswonen het geld van de teruggave energiebelasting wel ontvangen, maar nog niet uitgekeerd aan de huurders. Met als reden dat er nog geen overeenstemming was met de huurdersorganisatie over of de teruggave onder de servicekosten valt, wat de verdeelmethodiek onder de huurders is en of er administratiekosten afgetrokken mogen worden. Al in 2019 adviseerde SHS dit geld uit te betalen aan de huurders die daar volgens de wettelijke regels recht op hadden.

Huurders blij met duidelijke uitspraak

Stichting Huurdersbelang Stadswonen (SHS) is blij dat er nu een duidelijke uitspraak ligt en dat Stadswonen na al die jaren kan overgaan tot een juiste, eerlijke en rechtmatige uitbetaling van het geld waar de huurders en oud-huurders recht op hebben.

Tegelijkertijd stemt het treurig, want dit hele proces heeft een gigantische hoeveelheid tijd, energie en huurdersgeld gekost. Dat terwijl de uitspraak van het hof geheel in lijn is met het advies dat SHS in 2019 al heeft gegeven.

Ralf Stammen, Stichting Huurdersbelangen Stadswonen (SHS)

Ook over eerdere jaren teruggave mogelijk

De regeling van de Belastingdienst voor het verdelen van de teruggave energiebelasting over alle woningen in één complex, bestaat al jaren. Helaas is deze niet bij iedereen bekend. Wel kan de verhuurder of VvE de aanvraag ook nog over eerdere jaren doen. De hoogte van het bedrag is niet gelijk aan de Vermindering Energiebelasting voor huishoudens met een eigen stroomaansluiting (€ 631,39 in 2024). Dit komt doordat de belasting die voor grotere aansluitingen geldt, ook lager is.

Aandacht voor teruggave energiebelasting bij BOOS

In december 2023 besteedde het tv-programma BOOS aandacht aan dit onderwerp. Daarin was Aline te zien, die ondanks weerstand van haar verhuurder uiteindelijk € 1.600,- terugkreeg. Door contact op te nemen met de Woonbond en de hulp van BOOS hebben zij en haar buren gekregen waar ze recht op hebben.

<Woonbond.nl-03.06.2024>

Deel dit bericht :