Huurdersvereniging Friesland

Bel ONS

058 – 216 5457

Onduidelijkheid over effect salderen op prijsplafond

Er is veel onduidelijkheid bij bezitters van zonnepanelen over de effecten van salderen en het prijsplafond op de energierekening van dit jaar. Hoe zit het nu eigenlijk? Wat is het effect van salderen op energierekening?

Salderen is het wegstrepen van de energie die je zelf opwekt met bijvoorbeeld zonnepanelen tegen de energie die je verbruikt. Dat wegstrepen gebeurt normaliter over het hele jaar. In de zomer is de opbrengst van de panelen namelijk hoog en het verbruik laag en in de winter is dit omgekeerd.

Met het prijsplafond wordt echter een knip gemaakt in de energierekening en daarmee ook in hoe wordt weggestreept. Er wordt gerekend met een totaalverbruik van voor het ingaan van het plafond op 1 januari en een van daarna.

Het overschot dat je tussen april en december vorig jaar hebt opgewekt, mag je dus niet meenemen naar het nieuwe jaar. Per maand geldt bovendien een maximum aan het verbruik dat onder het plafond valt. Onder bezitters van zonnepanelen is veel onduidelijkheid over wat de gevolgen zijn voor hun energierekening. Moet je plotseling veel meer gaan betalen voor het deel waarin je veel verbruikt en weinig opwekt?

Het antwoord daarop is nogal ingewikkeld. De meeste energieleveranciers geven op hun website ook niet direct een duidelijk antwoord op deze vraag. Ze zeggen alleen dat gerekend wordt met het nettoverbruik na salderen, zoals energieminister Rob Jetten eind vorig jaar ook al aangaf.

Hoe dat in de praktijk uitpakt, legt energieleverancier Greenchoice uit op de eigen website. De periode met het prijsplafond mag je ook wegstrepen maar dan over twee periodes. De periode voor en na het ingaan van het plafond. Je hebt als het ware twee keer een nettoverbruik dat wordt berekend. Die twee totalen worden vervolgens weer met elkaar verrekend voor de eindafrekening.

Hoe dat werkt, is het beste te illustreren met een voorbeeld aan de hand van verbruik en opwek van een gemiddeld huishouden in een energiezuinig huis met warmtepomp en vijftien zonnepanelen waarvan het energiecontract van 1 jaar vast met een tarief van 60 cent per kilowattuur afloopt op 1 april. Zij gebruiken per jaar 5200 kilowattuur aan elektriciteit, waarvan ze 4500 kilowattuur (300 kilowattuur per paneel) zelf opwekken.

In de periode in 2022 verbruiken ze ongeveer 3300 kilowattuur en wekken ze 3900 op. Na 1 januari verbruiken ze 1900 kilowattuur en wekken 600 kilowattuur op. Het maximum aan het prijsplafond in die tweede periode is 886 kilowattuur.

De meeste energieleveranciers salderen over de hele periode van de eindafrekening. Greenchoice geeft aan dat daarom het overschot van het eerste deel wordt vermenigvuldigd met het tarief van die periode. Over 2022 krijgen ze als het ware 360 euro (600 kilowattuur keer 60 cent) terug.

Van het deel in 2023 wordt de eigen opwek uit die periode afgetrokken. Van de dik 1000 kilowattuur die dan nog overblijft, betaalt dit huishouden voor 886 kilowattuur de 40 cent van het prijsplafond en voor de rest het tarief uit het contract, 65 cent in dit geval omdat de prijs dit jaar iets gestegen is door energiebelasting en hogere btw. Over 2023 moeten ze 428,50 euro betalen maar hier gaat de 360 euro uit 2022 vanaf. De totale rekening voor dit huishouden is dus 68,50 euro.

Deel dit bericht :