Huurdersvereniging Friesland

Bel ONS

058 – 216 5457

Over de vereniging

Wie zijn we?

De Bewonersraad is een huurdersvereniging in Friesland: een vereniging voor huurders en van huurders.

Wat doen we voor je?

Je kunt altijd op je huurdersvereniging terugvallen als je er niet uitkomt met je verhuurder. Neem gerust contact met ons op.

Waar gaan we voor?

Iedere huurder heeft het recht om goed, betaalbaar en veilig te wonen. Daar geloven wij oprecht in. We spannen ons in om dat voor huurders mogelijk te maken.

debewonersraad-locatie-fonteinstate-fonteinland-leeuwarden

Wie zijn we?

De Bewonersraad is een huurdersvereniging in Friesland: een vereniging voor huurders en van huurders.

De Bewonersraad werkt voor huurders!

Met een team aan professionele krachten en vrijwilligers spant De Bewonersraad zich in om de stem van de huurders te laten horen, op alle niveaus waar dat nodig is. De Bewonersraad zit aan tafel bij gemeenten, corporaties, instanties en het ministerie. De Bewonersraad behartigt hier de belangen van de huurders. De huurders krijgen hier een stem. De Bewonersraad vraagt onder andere via enquêtes hoe de leden over zaken denken.

Huurders kunnen hulp inroepen voor eigen individuele kwesties. Maar ook zaken die meerdere huurders in een wijk of buurt aangaan worden door De Bewonersraad opgepakt.

Samen staan we sterker!

Het team van De Bewonersraad

Naast vele vrijwilligers werkt er een aantal professionele krachten voor de vereniging. Meet het team!

Waar kunnen we je mee helpen?
Contact ons!

Wat doen we voor je

Je kunt altijd op je huurdersvereniging terugvallen als je er niet uitkomt met je verhuurder. Als je lid bent van De Bewonersraad helpen we je bijvoorbeeld bij vragen of problemen over:

De Bewonersraad vergadert met allerlei partijen om de belangen van de leden voor het voetlicht te brengen. Via allerlei overleg proberen we invloed te hebben op beslissingen voor grotere groepen huurders.

Via enquêtes en onze Hulpdienst horen we wat de leden willen. Dat nemen we mee bij de gesprekken met gemeenten en corporaties.

Iedere huurder heeft het recht om goed, betaalbaar en veilig te wonen

Daar geloven wij oprecht in. We spannen ons in om dat voor huurders mogelijk te maken. Dat is onze missie.

Waar gaan we voor

Onze visie (voor de komende 5 of 10 jaar)

Als professionele huurdersvereniging willen we dichtbij onze leden en de huurders staan. Wij werken hierbij intensief samen met onze leden, huurders, gemeenten, corporaties en overige partners. Vanuit onze Friese basis is ons streven de belangenbehartiger te worden voor de sociale huurder van Noord-Nederland.

Kernwaarden

Onze missie en visie worden gekleurd door onze drijfveren die verklaren waarom we de dingen zoals we ze doen.

 • Persoonlijk en betrokken

  Wij waarderen onze omgeving en zijn ermee verbonden. Wij zijn dienstbaar en staan midden in de regionale samenleving. We gaan blijvend waardevolle relaties aan en handelen te allen tijde integer, respectvol en mensgericht.

 • Resultaatgericht

  Wij streven continue naar kwaliteit in ons werk. We zijn gedreven in wat we doen en handelen daadkrachtig met kennis van zaken. We creëren waardevolle verbindingen die leiden tot passend resultaat bij onze doelgroep. We zijn vindingrijk in denken en koersen op mogelijkheden, kansen en oplossingen.

 • Op eigen wijze

  Wij profileren ons door bewust te handelen op een eigen wijze. We doen dit zoveel als mogelijk autonoom vanuit onze eigen kracht.

 • Ondernemend

  Wij verbeteren, ontwikkelen en creëren actief en continue ons service- en dienstenaanbod en producten en optimaliseren onze samenwerkingsvormen.

Belangrijke documenten

Verenigingsplan

In het Verenigingsplan staat waar we het komende jaar aan gaan werken of ons sterk voor gaan maken en wat dat kost. Betaalbaarheid staat vaak met stip op nummer 1. Een goede kwaliteit van de huurwoning en een fijne leefomgeving zijn ook punten van beleid. De Ledenraad stelt dit plan jaarlijks vast.

Jaarverslag

In het jaarverslag geven wij een beeld van alle zaken die zijn gedaan in het afgelopen jaar.
Via ‘prestatieafspraken’ laten we de stem van de leden horen in het overleg met gemeenten en corporaties. Prestatieafspraken zijn afspraken rondom wonen voor het komende jaar. Die afspraken worden gemaakt in elke gemeente, met de corporatie(s) en huurdersvereniging(en). In de Woningwet is vastgelegd dat dit elk jaar gebeurt. Deze afspraken betreffen vaak grotere groepen huurders.

Statuten

De statuten zijn de basis van de vereniging. Hierin staan juridisch de afspraken vastgelegd van onze vereniging. Bijvoorbeeld over hoe de directeur wordt benoemd.
Op 2 mei 2022 zijn de statuten vastgesteld door de Ledenraad.