Huurdersvereniging Friesland

Bel ONS

058 – 216 5457

PERSBERICHT: HV Franeker en De Bewonersraad bundelen krachten

Belangenbehartiging gewaarborgd door overname activiteiten

PERSBERICHT

Huurdersvereniging Franeker en De Bewonersraad bundelen krachten
Belangenbehartiging gewaarborgd door overname activiteiten

Leeuwarden, 4 december 2023 – Na jaren van nauwe samenwerking en gezamenlijke belangenbehartiging, kondigen Huurdersvereniging Franeker en De Bewonersraad aan dat De Bewonersraad per 1 januari 2024 alle activiteiten zal overnemen. De officiële ondertekening van de overnamedocumenten vond plaats op vrijdag 1 december 2023 bij de notaris, waarmee de weg vrij is voor een krachtige vereniging die ook de belangen van huurders in Franeker op professionele wijze zal behartigen.

De samenwerking tussen Huurdersvereniging Franeker en De Bewonersraad begon bij lokale en regionale overleggen, waar beide organisaties ontdekten dat ze vaak dezelfde visie deelden op het beleid van corporaties en gemeenten. Deze gedeelde belangen leidden tot gezamenlijke advisering aan corporaties en het gezamenlijk opstellen van gemeentelijke prestatieafspraken in de gemeente Waadhoeke. De Bewonersraad vertegenwoordigt ruim 32.000 leden in vrijwel heel Friesland.

In de loop der tijd bleek Huurdersvereniging Franeker moeite te hebben met het vinden van nieuwe bestuursleden, terwijl de complexiteit van de vraagstukken juist toenam. Om deze uitdagingen aan te gaan, werd De Bewonersraad ingeschakeld voor ondersteuning. Gerben Lap en Rinus Duijzer, beide al jaren bestuursleden van Huurdersvereniging Franeker, benadrukken het belang van lokale betrokkenheid en zijn verheugd dat De Bewonersraad deze benadering voortzet. Gerben Lap blijft na de overname van de activiteiten nog drie jaar betrokken als adviseur, en beide heren dragen met vertrouwen het stokje over aan De Bewonersraad.

De Bewonersraad hecht waarde aan lokale zichtbaarheid voor huurders en belooft deze koers te handhaven, met oog voor de behoeften van de Franeker huurders. De overname markeert een nieuw hoofdstuk waarin de belangen van Friese huurders steeds sterker worden behartigd.

Voor meer informatie:

Over Huurdersvereniging Franeker: Huurdersvereniging Franeker is een vrijwilligersorganisatie met diepe wortels in de gemeenschap, die zich inzet voor de belangen van huurders in Franeker.

Over De Bewonersraad: De Bewonersraad is een professionele huurdersorganisatie met dienstverlening aan ruim 32.000 huurders in vrijwel heel Friesland, met een sterke focus op lokale betrokkenheid en belangenbehartiging.
Gert Brouwer, algemeen directeur, tel: 0641623530

Deel dit bericht :