Huurdersvereniging Friesland

Bel ONS

058 – 216 5457

Plan voor 36 starterswoningen langs de Dokkumer Ie in Leeuwarder wijk Bilgaard

Langs de Dokkumer Ie in de Leeuwarder wijk Bilgaard komen 36 starterswoningen. Het is de bedoeling dat de bouw langs de Eeskwerd volgend jaar begint.

Het gaat om de plek van de voormalige Meentheflat, die in 1989 werd afgebroken. Daarna ontstonden allerlei woningbouwplannen. Bijna werden er drie flats in dit gebied gebouwd, maar omwonenden wisten dit plan in 2007 te keren door een procedure bij de Raad van State.

Woningen met groene daken

Zuidelijker langs de Eeskwerd zijn de afgelopen jaren wel rijtjeshuizen verrezen, maar de noordzone bleef leeg. Het afgelopen jaar ontwikkelde de gemeente samen met Friso een plan voor 36 huizen van twee bouwlagen.

Het gaat om 9 vierkante bouwblokken, die elk bestaan uit 4 woningen met kleine tuinen en platte groene daken. De gemeente mikt op een vraagprijs van rond de 215.000 euro en hoopt op oplevering begin 2023. Adviescommissie Hûs en Hiem moet de ontwerpen van architectenbureau TWA nog beoordelen.

Er lopen een wandel- en fietsroute door het gebied en daarom wordt het wijkje grotendeels autovrij gehouden. Bewoners mogen alleen parkeren op terreintjes aan de westzijde. Daar komen 58 parkeerplaatsen beschikbaar.

Het gebied bevat geen archeologische sporen en is tamelijk schoon. Alleen in de zuidwesthoek is ernstige verontreiniging met verbrandingsafval (PAK’s) gevonden. Dit staat de woningbouw niet in de weg.

Afgelopen week publiceerden burgemeester en wethouders een ontwerpwijziging van het bestemmingsplan. Nu heeft de grond nog een ‘groenbestemming’, die de gemeente wil wijzingen naar een woonfunctie. Er volgt nog een tijdrovende procedure via de gemeenteraad en inspraak.

Bewoners van het naastgelegen Havankpark hechten veel waarde aan het groengebiedje, waar straks 34 bomen worden gekapt. De gemeente belooft nieuwe bomen aan te planten om de groene uitstraling enigszins te behouden. Naar roofvogels en vleermuizen wordt nog onderzoek gedaan.

De gemeente benadrukt in haar toelichting dat het plan past in het toekomstige woningbouwbeleid. Nieuwe huizen in de stad maken ontwikkeling van nieuwbouwwijken in de weilanden overbodig.

<LC 14.07.23>

Deel dit bericht :