Huurdersvereniging Friesland

Bel ONS

058 – 216 5457

Raad van State kraakt versoberen huurtoeslag

De Raad van State heeft negatief geadviseerd op het kabinetsplan om de huurtoeslag te versoberen door over te stappen naar de zogenaamde Normhuur. De RvS adviseert de hervorming van de huurtoeslag niet in te voeren, maar te herzien met ‘passende aandacht voor de gevolgen voor de burger’. De Woonbond roept het kabinet op om helemaal af te zien van de voorgestelde overstap naar de ‘normhuur’.

Werkelijke huur vaak hoger dan normhuur

De normhuur houdt in dat huurders geen huurtoeslag krijgen ten opzichte van de feitelijke huur die ze betalen, maar ten opzichte van een ‘normhuur’. Omdat de werkelijke huur vaak hoger is, gaat ongeveer twee derde van de huurtoeslagontvangers erop achteruit.

‘Verlaging huurtoeslag is niet te verdedigen’

‘Terwijl steeds meer huurders moeite hebben rond te komen door oplopende kosten voor levensonderhoud, is het verlagen van de huurtoeslag voor huurders met een relatief hoge huur al helemaal niet te verdedigen,’ zegt Woonbonddirecteur Zeno Winkels.

Kritiek wordt breed gedeeld

Naast de Raad van State en de Woonbond hebben ook het NIBUD, VNG en woningcorporatiekoepel Aedes opgeroepen af te zien van de normhuur.

Minister De Jonge gaf bij RTL Nieuws aan de kritiek serieus te nemen en de wet op punten te gaan heroverwegen. 

230130 Woonbond.nl 

Deel dit bericht :