Huurdersvereniging Friesland

Bel ONS

058 – 216 5457

SAMENWERKEN AAN FIJN WONEN

Ook voor 2024 hebben de gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel, De Bewonersraad, Wonen Noordwest Friesland en Thús Wonen weer prestatieafspraken met elkaar gemaakt.

Woensdag 6 december werden de gemaakte afspraken op het gemeentehuis in Dokkum door de vijf partijen ondertekend. Een feestelijk moment om een succesvolle samenwerking die al vele jaren bestaat te vieren.

Prestatieafspraken

In de prestatieafspraken maken de partijen afspraken rondom de thema’s:

  • Beschikbaarheid en kwaliteit van huurwoningen;
  • Verduurzaming van de huurwoningen;
  • Betaalbaarheid, zorg en leefbaarheid;

Beschikbaarheid van huurwoningen

Het wordt steeds moeilijker voor woningzoekenden om een passende woning te vinden. De wachttijden voor een huurwoning lopen op. Partijen onderzoeken daarom actief de mogelijkheden om de beschikbaarheid te verbeteren voor iedereen.

De verkoop van huurwoningen is stopgezet, behalve in specifieke situaties. In de prestatieafspraken is er ook aandacht voor de huisvesting van verschillende aandachtgroepen zoals mensen die uitstromen vanuit maatschappelijke instellingen (Weer Thuis) en statushouders.

Thus Wonen bouwt 30 nieuwe huurwoningen in 2024. Verder spannen de beide gemeenten en Thus Wonen zich in voor de bouw van nog eens 30 flexibele woningen/verplaatsbare woningen.

Verduurzaming van de huurwoningen

Wonen Noordwest Friesland en Thús Wonen gaan stevig door met de verduurzaming. Dit doen ze in 2024 door het isoleren van 450 woningen en het plaatsen van zonnepanelen bij 570 woningen.

De partijen blijven zich gezamenlijk inzetten voor het beperken van de energielasten en daarom wordt de succesvolle inzet van de Ljochtbus en energiecoaches in 2024 voorgezet.

Verduurzaming gaat niet alleen over het isoleren van de woningen. De partijen verdiepen zich ook gezamenlijk verder in klimaatadaptatie, biodiversiteit en circulariteit.

Betaalbaarheid, zorg en leefbaarheid

Samen werken de vijf partijen aan een prettige omgeving waarin iedereen mee kan doen en waar er om elkaar gedacht wordt. Zo wordt in 2024 de uitvoeringsagenda Wonen, Welzijn, Zorg opgesteld en werken we samen in verschillende dorpen aan de leefbaarheid.

Huurdersbelangen

De Bewonersraad in Leeuwarden heeft het afgelopen jaar op provinciaal niveau de belangen van huurders behartigd, deelgenomen aan verschillende initiatieven en beleidsprocessen beïnvloed.

Hun focus ligt op betaalbaarheid, met aandacht voor woonlasten. Voor 2024 stellen ze doelen op het gebied van beschikbaarheid, woonkwaliteit, leefbaarheid, en een integrale aanpak van wonen, zorg, en welzijn. Ze willen ook onderzoek doen naar draagkracht en draaglast in wijken en dorpen in Friesland.

Deel dit bericht :