Huurdersvereniging Friesland

Bel ONS

058 – 216 5457

Schetsen van Leeuwarder wijkje Unia: water, sociale huur, vrijstaande huizen

Leeuwarden In het toekomstige Leeuwarder wijkje Unia-Oost is ruimte voor vrije kavels, maar ook voor sociale huur. De bouw staat vanaf 2027 gepland.

Vrijstaande woningen zijn op alle schetsen van de gemeente duidelijk herkenbaar. Zij legde deze maand het ontwerp voor een nieuw bestemmingsplan ter inzage. Unia-Oost is het laatste wijkje van stadsdeel De Zuidlanden. Het wordt gebouwd tussen de Wurdumer Feart en de Wergeasterdyk, ten zuiden van De Klamp.

Unia-Oost krijgt waarschijnlijk dezelfde structuur als Unia-West. De bouw van 200 woningen in dit wijkje aan de westzijde van de vaart begint komend jaar. De belangstelling hiervoor is groot. Een groot deel van de vrije kavels was in een mum van tijd verkocht.

Lang was onduidelijk of er ook aan de oostzijde van de vaart gebouwd kon worden. Een gemeentelijke grondaankoop in 2020 maakte dit uiteindelijk mogelijk. Unia-Oost krijgt ‘tussen de 100 en 150 woningen in verschillende types en segmenten, variërend van rij- tot vrijstaande woningen en van dure koop tot sociale huur’, staat in de toelichting. De gemeente kiest voor een flexibel wijkplan, zodat ze het huizenaanbod kan aanpassen aan de markt. Komend jaar werken ambtenaren het stedenbouwkundige plan uit. Het is de bedoeling dat de gemeenteraad eind 2025 een definitief besluit neemt over het bestemmingsplan.

<LC 04.12.23>

Deel dit bericht :