Huurdersvereniging Friesland

Bel ONS

058 – 216 5457

Vraag & antwoord

Vraag het Sietske

Bekijk hier een greep van de meest gestelde vragen die onze huurders aan ons hebben gesteld.

Onderwerpen

Heb je zelf een vraag?

Kom gerust met ons in contact door ons te bellen of stuur ons een e-mail.

Algemeen

Extra antwoord placeholder

Soms doet de verhuurder dat inderdaad als service. Maar officieel (volgens het ‘besluit kleine herstellingen’) is dit een taak van de huurder.

Extra antwoord placeholder

De ‘liberalisatiegrens’ bepaalt of je een sociale huurwoning huurt of een woning in de vrije sector. Is de huurprijs van de woning bij de start van de huurovereenkomst lager dan de geldende liberalisatiegrens van € 808,06 (prijspeil 2023), dan is het een sociale huurwoning. 

Extra antwoord placeholder

Het woningwaarderingsstelsel (WWS) is een systeem om de maximale huurprijs voor een woning vast te stellen. Eke woning krijgt punten voor onder andere het aantal ruimtes, het oppervlak, grootte van de keuken, energieprestatie, WOZ-waarde en andere onderdelen. Bij het puntenaantal hoort een maximale huurprijs. Je kunt bij je verhuurder jouw woningwaardering en huurprijsopbouw opvragen. Bij twijfel kun je een huurprijscheck uitvoeren op https://www.huurcommissie.nl/huurcommissie-helpt/huurprijscheck-zelfstandige-woonruimte

De Huurverhoging in 2024

Extra antwoord placeholder

Als je inkomen boven een bepaalde grens ligt mag je verhuurder een ‘inkomensafhankelijke huurverhoging’ vragen. Daalt nu je inkomen tot onder deze grens? Bijvoorbeeld omdat je niet meer werkt, of dat de samenstelling van je huishouden is veranderd? Dan kun je de verhuurder verzoeken om eerdere ‘inkomensafhankelijke huurverhogingen’ ongedaan te maken en daarmee dus de huur te verlagen. Dat kan tot maximaal drie jaar terug.

Je doet dit door een brief te schrijven aan je verhuurder. Uitgebreide informatie over wat daar in moet staan vind je op de website van de Huurcommissie: https://www.huurcommissie.nl/huurders/sociale-huurwoning/huurprijs-beoordelen/huurverlaging-op-grond-van-inkomensdaling-vragen

Extra antwoord placeholder

Ook woningen met een slecht energielabel mogen een huurverhoging krijgen. Verhuurders hebben met de overheid afgesproken om alle woningen met een E-F-G label voor 2028 aan te pakken. Dit geldt niet voor monumenten. Heeft de woning in 2028 nog een slecht energielabel? De overheid wil in 2030 een wet klaar hebben waarin staat hoe huurders met een slecht geïsoleerde woning in de huur worden gecompenseerd. Bij de overleggen met verhuurders bespreken we regelmatig hoeveel woningen er nog over zijn met een slecht label en hoe deze huurders ook nu al kunnen worden ontzien.

Extra antwoord placeholder

Wil je wél dat de Belastingdienst meteen de nieuwe huurprijs gebruikt en je maandelijkse voorschot van de huurtoeslag aanpast? Dan moet je dat de Belastingdienst zelf laten weten. Hoe doe je dat? Je logt in op Mijn toeslagen met je DigiD. Daar vul je je nieuwe huurgegevens in, met de ingangsdatum van de nieuwe huurprijs.

Extra antwoord placeholder

De verhuurder heeft de Belastingdienst de nieuwe huurprijzen al doorgegeven die per 1 juli gelden. Dat hoef je als huurder niet zelf te doen. Maar: de Belastingdienst past de huurtoeslag niet automatisch per 1 juli aan. Dat doen ze pas na afloop van dat jaar, bij de definitieve berekening van de huurtoeslag. Het maandelijkse voorschot van de huurtoeslag blijft dit jaar dus hetzelfde. Als je te weinig huurtoeslag hebt gekregen, dan betaalt de Belastingdienst je die achteraf nog uit.

Extra antwoord placeholder

Dan hoef je geen huurverhoging te betalen, totdat de gebreken aan de woning zijn opgelost.

Extra antwoord placeholder

Als je klachten over de woning hebt, moet je toch de huurverhoging betalen. Lost jouw verhuurder de klachten niet op? Bel dan De Bewonersraad, wij helpen je verder.

Extra antwoord placeholder

De huurprijs is gebaseerd op het aantal punten van de woning. De overheid bepaalt wat de ‘prijs per punt’ is. Dit leidt tot een maximaal toegestane huurprijs. De corporatie vraagt vaak minder dan de maximale huur, namelijk de streefhuur. De hoogte van die streefhuur is volgens de corporatie passend bij het type huis en de kwaliteit ervan.

Betaal jij nog niet de streefhuur voor je huis? Dan krijg je vanaf 1 juli 2024 een huurverhoging. Betaal je de streefhuur al, dan krijg je geen huurverhoging.

De overheid heeft de ‘prijs per punt’ met 10% verhoogd, daarom is er ruimte om toch weer een huurverhoging toe te passen. Ook al zat je vorig jaar volgens de verhuurder op de maximale prijs die ze wilden vragen. Ook kan het zijn dat je woning het afgelopen jaar extra isolatie heeft gekregen zonder een huurverhoging. Daarmee is het aantal punten voor jouw woning toegenomen en zit je dus niet meer op de maximale huurprijs.

Extra antwoord placeholder

Bent je het niet eens met de huurverhoging? Dan kun je met een brief of e-mail bezwaar maken bij de verhuurder. Dit kan tot en met 30 juni 2024. Op de website van de Rijksoverheid lees je welke redenen er zijn om bezwaar te maken.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/woning-huren/vraag-en-antwoord/kan-ik-bezwaar-maken-tegen-mijn-huurverhoging

Een voorbeeldbrief en meer informatie vindt u op de website van het Juridisch Loket. https://www.juridischloket.nl/voorbeeldbrieven/voorbeeldbrief-bezwaar-huurverhoging/#

Huurprijs

Extra antwoord placeholder

1x per jaar. Meestal gaat de huuraanpassing in per 1 juli.

Extra antwoord placeholder

De verhuurder mag de huur bij het afsluiten van een nieuw contract verhogen. Er zit wel een maximum aan. 
Voorbeeld: een woning heeft 105 punten. De verhuurder mag dan maximaal € 558,66 vragen (prijspeil 2023). Heeft een woning 130 punten, dan is de maximale huur € 701,39. Dat is dan 100% van het bedrag dat een verhuurder mag vragen. Minder mag wel, meer mag niet.

Omdat het beleid van de overheid regelmatig wijzigt en ook dat van de verhuurders, kan het dus zo zijn dat gelijke woningen in dezelfde straat toch voor een ander bedrag worden verhuurd. Omdat elk contract op een ander tijdstip is afgesloten.  

Klachten / overlast

Extra antwoord placeholder

Jazeker. We kunnen meedenken, uitzoeken, voorbeeldbrieven geven of maken, de procedure uitleggen, et cetera. Uiteindelijk zul je altijd zelf meewerken. 
Goed om te vermelden is, dat we altijd eerst ‘hoor en wederhoor’ toepassen. Dat wil zeggen dat we van beide partijen het verhaal willen horen en dan beslissen of we je helpen bij een procedure.

Extra antwoord placeholder

Als je prijs stelt op een goede verhouding met je buren, neem dan contact met ze op en overleg hoe je tot een oplossing kan komen. Als takken over jouw tuin hangen, mag je die snoeien, maar dan wel netjes. En liefst dus vooraf in overleg. Want wellicht willen de buren het zelf ook opknappen. 
Mocht het zo zijn dat de boom gevaar oplevert, bijvoorbeeld omdat hij dreigt op je huis te vallen, of weet je niet hoe je het moet aanpakken, bel dan je verhuurder.

Onderhoud

Extra antwoord placeholder

Dat is aan de corporatie. Bel met je verhuurder om te horen wat er mogelijk is. Het is niet zo, dat je er recht op hebt omdat iets oud is. 

Extra antwoord placeholder

In veel gevallen betaal je per maand aan jouw verhuurder een kleine bijdrage om ‘kleine herstellingen’ door hen te laten uitvoeren. Dit wordt het servicefonds genoemd. Ga bij je verhuurder na of dit ook voor jou geldt. Als dit het geval is dan worden de reparaties uitgevoerd. Ook vind je op de website van jouw verhuurder welke zaken onder het servicefonds vallen. Heb je geen internet, vraag dan naar de papieren versie.

Heb je geen servicefonds? Dan zijn kleine reparaties voor rekening van de huurder. Er mogen geen noemenswaardige kosten aan verbonden zijn. In het ‘besluit kleine herstellingen’ wordt aangegeven welke reparaties voor rekening van de huurder komen.

Woning

Extra antwoord placeholder

Allereerst is goede ventilatie altijd een goed idee. Elke dag ventileren door de roosters in je ramen open te zetten of het raam in je douche of slaapkamer. Zo kan vocht van douchen, eten koken en dergelijke naar buiten worden afgevoerd.

Heb je een serieus probleem met vocht en schimmel? Neem dan contact op met je verhuurder om hier naar te laten kijken. 

Extra antwoord placeholder

Een huurder mag zonder toestemming van de verhuurder veranderingen in de woning aanbrengen die bij het einde van de huur zonder noemenswaardige kosten ongedaan kunnen worden gemaakt en verwijderd.

Voor veranderingen en toevoegingen die niet zonder noemenswaardige kosten verwijderd en/of ongedaan kunnen worden gemaakt of veranderingen en toevoegingen buiten en/of aan de woning, kunnen pas worden uitgevoerd na schriftelijke toestemming van de verhuurder.

Een doucherenovatie is bijvoorbeeld een verandering die niet verwijderd kan worden zonder noemenswaardige kosten. Het is daarom van belang om bij de verhuurder schriftelijke toestemming te vragen.

Verhuurders kennen daarnaast ook een regeling voor het vergoeden van een ‘Zelf Aangebrachte Voorziening’. Hierin is geregeld of je een vergoeding krijgt als je gaat verhuizen en zo ja hoeveel. Deze vergoeding verschilt per verhuurder. Kijk op de website voor de regeling van jouw verhuurder of neem contact op.