Huurdersvereniging Friesland

Bel ONS

058 – 216 5457

Vraag het Sietske

Bekijk hieronder een greep van de meest gestelde vragen die onze huurders aan ons hebben gesteld. We hebben een selectie gemaakt en een uitgebreid antwoord gegeven.

Extra antwoord placeholder

Zet het toch maar op papier!
Wettelijk gezien is een mondelinge overeenkomst rechtsgeldig.
Je mag namelijk zelf beslissen hoe je met elkaar de afspraak maakt. Maar wat als de ander er op terugkomt? 
Iedereen gebruikt en/of hoort de zin ‘maar dat heb ik zo niet gezegd’ weleens. Voor die persoon kan dat ook echt heel waar zijn. Dat twee mensen met elkaar praten en denken dat ze het eens zijn, dat wil nog niet zeggen dat dit ook echt zo is. Vaak ontstaat de situatie waarin we spreken van ‘hij zei/zij zei’ en daar blijft het dan bij. Want hoe bewijs je dat er toch echt een afspraak is gemaakt?

Advies
Al te wantrouwend is ook niet goed. Dus alles noteren en vast (laten) leggen, gaat wel erg ver. Maar heb je een vraag gesteld aan jouw verhuurder en er worden beloften gedaan om iets te verhelpen, op te lossen, te vergoeden? Die voor jou van wezenlijk belang zijn en/of waar geld mee gemoeid is? 
Vraag dan of je dit bevestigd kunt krijgen per mail of per post. 

Is het antwoord nee: dan kun je die bevestiging ook zelf maken. Je meldt dan aan de verhuurder: ik heb uit het gesprek dat wij hadden begrepen dat er de volgende afspraken/beloften zijn gedaan:
– je maakt de opsomming.

Reageert u hier niet op voor (datum noemen, minimaal 5 werkdagen na verzending) dan ga ik ervanuit dat u hiermee akkoord bent. 

Andere tips
Tip 1: Er zijn verhuurders die telefoongesprekken opnemen voor ‘trainingsdoeleinden’. Omdat het speciaal voor trainingen bedoeld is, kunnen zij jou de band niet laten horen. Je zou hen er wel op kunnen wijzen. Het is dan wel belangrijk dat je weet met wie je hebt gesproken en wanneer.
Tip 2: Heb je een belangrijk gesprek? Schrijf je vragen en argumenten van te voren op. Je kunt altijd iemand meenemen bij het gesprek. Samen sta je – ook als er later meningsverschillen zijn – altijd sterker dan alleen.

Extra antwoord placeholder

Zet pas je handtekening als je écht akkoord bent
Bij grote projecten tekenen bewoners een overeenkomst waarin ze wel of niet akkoord gaan met de plannen voor de woning. Deze overeenkomsten worden door de corporatie voorzien van een ‘adviesaanvraag’. Deze aanvraag gaat naar De Bewonersraad. 
Wij controleren of aan alle voorwaarden is voldaan en of 70% van de bewoners akkoord is gegaan (behalve bij Accolade). Het gaat om een ja of een nee. Alle mitsen en maren moeten van tafel. Pas dan geven wij een positief advies.

Tip: Het is belangrijk om pas je handtekening te zetten als je alles begrijpt en het er mee eens bent. Bij twijfel (nog) niet tekenen! 
Zorg dat je antwoord krijgt op je vragen en dat deze ook schriftelijk bevestigd zijn.

Extra antwoord placeholder

Advies: Het kan zijn dat je de woning wel graag wilt, maar dat je toch een aantal ernstige bezwaren hebt over hoe de woning er nu uitziet. Maak dan een A4 waarop jij die punten vermeldt. Geef aan dat je akkoord gaat mits deze reparaties door de corporatie worden opgelost.  

Tip: Twijfel je over wie er verantwoordelijk is? En wat je mag verwachten van de verhuurder? Bel dan met De Bewonersraad voordat je een handtekening zet! Heb je jouw handtekening gezet, dan heeft je gezegd: ik ga akkoord. Bezwaar achteraf zorgt meestal niet voor resultaat. 

Tip: In de wet staat dat er bij betreding een inspectielijst wordt gemaakt. Dat is direct jouw houvast als je weer gaat verhuizen. Deze lijst is de basis van de eindinspectie. Op basis van deze lijst weet je wat je nog hoort te herstellen en welke zaken niet voor jou van toepassing zijn.

Heb je zelf een vraag?

Kom gerust met ons in contact door ons te bellen of stuur ons een e-mail.