Huurdersvereniging Friesland

Bel ONS

058 – 216 5457

Bedrijven in verzet tegen oprukkende woningbouw in Dokkum

Woningbouw
Adrie van der Wel

DOKKUM Een aantal ondernemers in Dokkum maakt bezwaar tegen de bouw van 110 woningen op de plek van het voormalige tuincentrum Mollema aan De Veiling. Hun bedrijvigheid zou met beperkingen te maken kunnen krijgen als er vlakbij mensen komen wonen.

,,We zijn niet tegen woningbouw. Het gaat ons om de manier waarop dit plan wordt ingepast. En dat is niet goed”, aldus de advocate van een van de bezwaarmakers tegen het woningbouwplan. Ze vroeg de Raad van State dinsdag namens enkele ondernemers om het bestemmingsplan voor de bouw van 110 woningen te schorsen. ,,Het is onbegrijpelijk dat er niet meer afstand wordt gehouden.”

,,Mijn grote droom is om gitaren te bouwen”, zegt haar cliënte. Volgens het nu geldende bestemmingsplan mag dat en de gemeente zegt dit ook te respecteren. Maar mogelijke overlast door de bouw van gitaren bij omliggende nieuwe woningen kan volgens een woordvoerder van de gemeente wel betekenen dat die activiteit moet worden beperkt op grond van milieuregels. ,,Dat is niet eerlijk”, zegt de cliënt. Wat volgens de ene regeling wel mag en ook niet tot overlast leidt, mag niet met een andere regeling toch worden beperkt, vindt hij. Dat zou een inbreuk zijn op bestaande rechten.

Leefbaarheid

Hij heeft met vier andere ondernemers aan De Veiling om schorsing van het bestemmingsplan gevraagd, zodat er voorlopig niets mag worden gebouwd. In de kern komt hun bezwaar erop neer dat de woningen te dicht bij hun bedrijven komen te staan. ,,Dat is vragen om problemen”, zegt de advocate. De woningen worden er volgens haar ingepropt in een gebied met diverse bedrijven en het slachthuis.

Toch denkt de gemeente Noardeast-Fryslân dat er een leefbare wijk zal ontstaan met een mix van koop- en sociale huurwoningen. Die leefbaarheid zou ook uit onderzoek blijken. Volgens de advocaat van de gemeente is er ook sterke behoefte aan sociale huurwoningen in Dokkum. Die woningen zijn in het algemeen kleiner en worden dichter op elkaar gebouwd. Echte overlast verwacht hij niet in deze wijk waar wonen en bedrijvigheid samen moeten gaan. ,,Dat weet je als je daar gaat wonen.”

Twijfels bij de Raad van State

Uit het uitgevoerde geluidsonderzoek blijkt volgens de raadsvoorzitter wel dat enkele woningen te dicht bij een bestaand bedrijf wordt gebouwd. Een woordvoerder van projectontwikkelaar Zwanenburg zegt dat het vier woningen raakt. ,,We gaan hier goed naar kijken”, meldde de raadsvoorzitter. En hij opperde de mogelijkheid dat het plan voor deze vier woningen misschien wordt geschorst en dat de rest van het bouwplan misschien wel kan doorgaan.

De woordvoerder van ontwikkelaar Zwanenburg vindt schorsing van het plan voor die vier woningen geen groot probleem, omdat die voorlopig toch niet gebouwd gaan worden. Maar als die vier woningen helemaal niet meer gebouwd kunnen worden, is er volgens de woordvoerder wel een groot probleem. ,,Die vier woningen zijn wel een financiële drager van het hele bouwplan.”

De Raad doet over twee weken uitspraak.

<Fries Dagblad 28.02.2024> 

Deel dit bericht :