Huurdersvereniging Friesland

Bel ONS

058 – 216 5457

Bouwers: miljarden extra nodig

Klemmend beroep op Rijk om nodige randvoorwaarden te vervullen

Den Haag: Om de doelstellingen voor de bouw van woningen in het sociale en middensegment te halen, moet het kabinet jaarlijks 3 tot 5 miljard euro bijleggen. Dat zeggen corporatiekoepel Aedes, Bouwend Nederland, de Woonbond en nog negen andere organisaties die bij woningbouw zijn betrokken.

Donderdag presenteerden zij hun Uitvoeringsagenda Wonen met ideeën om toch tot de beoogde jaarlijkse bouw van 100.000 woningen te komen. Dat aantal is nodig om het huidige tekort van 400.000 niet nog verder te laten oplopen.

Onbetaalbaar

De partijen stellen vast dat wonen voor steeds meer mensen onbetaalbaar of onbereikbaar is geworden. „Dat komt deels door de sterk gestegen bouwkosten, rente en overheidsbeleid, maar ook omdat te veel woningbouwplannen niet in uitvoering komen door onvervulde randvoorwaarden en een verslechterd investeringsklimaat”, staat in een gezamenlijke verklaring. Volgens Aedes-voorzitter Martin van Rijn ontstaat veel vertraging bij de planvorming. „We moeten de krachten van marktpartijen, corporaties en overheden bundelen. Niet meer op elkaar wachten, maar gelijktijdig aan de slag en in gemeenten de inwoners vroegtijdig bij de plannen betrekken.” Om vertraging van woningbouwplannen door bezwaarprocedures terug te dringen, pleiten de partijen voor aanpassing van wetgeving, het versterken van de capaciteit van de Raad van State en het zwaarder laten wegen van het belang van woningzoekenden.

De partijen hebben begrip voor de doelstelling om een derde van de 100.000 woningen in de sociale sector te realiseren en een derde voor de middeninkomens. Dat kan volgens hen echter alleen als het Rijk jaarlijks een financiële bijdrage levert van 3 tot 5 euro miljard.

Woongebieden

„Die gelden zijn ook nodig om infrastructuur naar de nieuwe woongebieden aan te leggen en voor investeringen in de natuur”, zegt Tobias Verhoeven, bestuurslid van de organisatie voor projectontwikkelaars Neprom. „We doen daarom een klemmend beroep op het Rijk om de noodzakelijke randvoorwaarden te vervullen, want zonder praktische en financiële ondersteuning op korte, middellange en lange termijn is het niet mogelijk om de benodigde aantallen woningen in de gewenste kwaliteit te realiseren.”

Volgens de organisaties moet industriële woningbouw worden bevorderd, omdat alleen daarmee sneller, goedkoper en duurzamer gebouwd kan worden.

Monitoring

De initiatiefnemers zeggen dat ook afspraken zijn gemaakt voor een ‘monitoringssysteem’ dat inzicht geeft over wat waar gebouwd moet worden en waarin de voortgang van elk woningbouwplan in Nederland nauwkeurig bewaakt wordt. „Provincies, gemeenten, corporaties en ontwikkelaars gaan hun gegevens bundelen. Met behulp van dit systeem worden vertragingen eerder zichtbaar en kunnen belemmeringen sneller achterhaald en opgelost worden”, zegt Hein de Haan namens de VNG. Tot de deelnemende organisaties behoren ook beleggersclub Vastgoed Belang, makelaarsorganisatie NVM, Vereniging Eigen Huis en de brancheorganisatie van institutionele beleggers IVBN.

< LC 01.03.2024 >

Deel dit bericht :