Huurdersvereniging Friesland

Bel ONS

058 – 216 5457

Extra Haags geld voor Friese dorpen

HARLINGEN De provincie Fryslân kan vele miljoenen euro’s extra tegemoet zien om de woningbouw in de kleine dorpen vlot te trekken.

Minister Hugo de Jonge (CDA) van Volkshuisvesting zegde dat donderdag toe in Harlingen waar hij de woondeals ondertekende met gedeputeerde Klaas Fokkinga (FNP) en de betrokken wethouders. Daarbij zegt de provincie toe om tot en met 2030 minimaal 17.500 woningen te bouwen.


Leeuwarden 5675 woningen, de eilanden 485

Verdeeld over de provincie gaat het om 5675 woningen voor Leeuwarden, 1090 voor Noordwest-Friesland (Harlingen en Waadhoeke), 3130 voor Zuidwest-Friesland (Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren), 2660 voor Noordoost-Friesland (Noardeast-Fryslân, Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel, Dantumadiel), 4680 voor Zuidoost-Friesland (Opsterland, Smallingerland, Heerenveen, Weststellingwerf, Ooststellingwerf) en 485 voor de Waddeneilanden.

De Jonge heeft nu met alle provincies woningbouwafspraken gemaakt die optellen tot 900.000. Overal is toegezegd dat minimaal twee derde van de nieuwe woningen (huur en koop) betaalbaar moet zijn.

Extra geld voor gebundelde projecten

Op dit moment komen de vele kleinschalige woningbouwprojecten in Friesland niet in aanmerking voor de zogenaamde impulsgelden voor bouwprojecten met een onrendabele top. Die grens ligt bij projecten met minimaal 200 woningen. ,,Maar als de Friese woonregio’s de kleine projecten bundelen, dan zal ik daar zeer welwillend naar kijken”, aldus De Jonge. De aanwezige Friese wethouders reageerden tevreden. Het Haagse geld maakt het bouwen in de kleine dorpen daardoor een stuk betaalbaarder.

Bouw er een extra straatje bij

De CDA-minister moest ook wel met extra geld op de proppen komen, omdat hij Friesland opriep om te werken aan meer bouwprojecten dan de beoogde 17.500 woningen. ,,Bouw er in de dorpen nog een extra straatje bij!”. Het is overigens niet alleen in Friesland dat De Jonge deze oproep doet. ,,Ik doe dat overal. We moeten namelijk rekening houden met tegenvallers. Er zullen altijd projecten vertraging oplopen.”

Juist Friesland zou de handschoen moeten oppakken om meer te gaan bouwen, ook voor nieuwkomers van buiten de provincie, vindt De Jonge. ,,Want die extra woningen kunnen net het verschil maken voor het behoud van een winkel, school of buslijn.”

Onrealistisch

Critici beweren dat De Jonge onrealistisch te werk gaat. Door onder meer de stikstofcrisis, de hoge bouwkosten en de personeelskrapte zal Nederland de beoogde 900.000 woningen nooit halen. De Jonge weigert zijn ambities bij te stellen. ,,Die 900.000 woningen in 2030 moeten er echt komen. Het rekensommetje is simpel. Nederland kampt nu met een tekort van 300.000 woningen. Dat is een abstract getal, maar het gaat wel om honderdduizenden mensen wier leven in de pauzestand staat.”

Wel snel bouwen kan

De Jonge is bovendien hoopvol. Er zijn volgens hem wel degelijk mogelijkheden om wel snel te blijven bouwen. Bijvoorbeeld door kleiner en hoger te bouwen. En fabrieksmatiger zoals de bouwers Van Wijnen en Dijkstra Draisma in Dokkum nu doen in hun huizenfabrieken in respectievelijk Heerenveen en Dokkum. Laatstgenoemde bedrijf roemde De Jonge extra vanwege de duurzaamheid. ,,Als je 80 hectare lisdodden laat telen bij boeren voor isolatiemateriaal, dan weet je bovendien op een geweldige manier veel uitdagingen te combineren.”

<LC 21 april 2023>

Deel dit bericht :