Huurdersvereniging Friesland

Bel ONS

058 – 216 5457

Fryslân bereid tot bouw 3000 extra woningen tot 2030

Dat betekent dat er de komende jaren niet 17.500 nieuwe woningen bij moeten komen in Friesland, maar 20.500.

Demissionair minister Hugo de Jonge (CDA) van Volkshuisvesting heeft Fryslân eind vorig jaar gevraagd om de woningbouwopgave met 3000 huizen te verhogen. Landelijk zouden er nog eens 45.000 extra woningen bij moeten komen. Niet de eerder geplande 900.000 woningen maar 945.000. Volgens De Jonge valt de woningbehoefte nog hoger uit dan verwacht.

Fryslân heeft positief gereageerd op het verzoek van de minister. ,,Mar wy stelle wol trije wichtige betingsten”, verklaart gedeputeerde Sijbe Knol (FNP). Die zijn dat er meer in de Friese dorpen gebouwd kan worden, dat de provincie extra mogelijkheden krijgt om inwoners met een sociale of maatschappelijke binding voorrang te geven bij de toewijzing van beschikbare woningen, en dat het kabinet iets doet aan het oplopende investeringstekort bij Friese woningcorporaties.

Het bouwen van extra woningen in Friese dorpen is alleen mogelijk, stelt Knol, als er zogenaamde extra impulsgelden komen. Deze zijn nodig om voldoende betaalbare woningen te kunnen bouwen.

De afgelopen jaren zijn er in Friesland circa 4000 woningen gebouwd. Daarmee lag de provincie goed op schema voor het halen van de geplande 17.500 in 2030. Nu daar nog eens 3000 woningen bijkomen wordt de uitdaging beduidend groter, erkent Knol die wijst op de oplopende kosten in de bouw en de druk op het gemeentelijke apparaat om te zorgen voor voldoende woningbouwlocaties.

Knol begint binnenkort het overleg met de Friese gemeenten over het verdelen van de 3000 extra woningen. Bij de vorige woondeals zijn de volgende aantallen overeengekomen: 5675 woningen voor Leeuwarden, 1090 voor Noordwest-Friesland, 3130 voor Zuidwest-Friesland, 2660 voor Noordoost-Friesland, 4680 voor Zuidoost-Friesland en 485 voor de Waddeneilanden.

<LC 10.2.2024>

Deel dit bericht :