Huurdersvereniging Friesland

Bel ONS

058 – 216 5457

Het Gomarus College in Drachten vreest de komst van een appartementencomplex in de voortuin.

DRACHTEN – Het Gomarus College in Drachten vreest de komst van een appartementencomplex in de voortuin. ,,Dat belemmert onze groei.”

Directeur Johan Hoekstra van de christelijke school voor vmbo, havo en vwo vindt dat niet kunnen. ,,Onze beweegruimte wordt ingeperkt. Daar ben ik niet gelukkig mee.”

Als de gemeenteraad in april akkoord gaat, verrijzen de appartementen in 2025 aan de Drift, voor het Gomarus College. Het gaat om een vier- of vijflaags gebouw met in totaal 25 sociale huurwoningen voor 1- of 2-persoonshuishoudens.

In de lift

Het leerlingenaantal van Gomarus in Drachten zit enorm in de lift. Bij de bouw in 2019 was 300 het uitgangspunt. Er zijn er nu al 400 en volgend jaar rekent Hoekstra op 420 tot 430. Noodlokalen op het schoolterrein zijn noodzakelijk om alle scholieren lesruimte te kunnen bieden.

,,Onze achterban is van oudsher gereformeerd, maar we krijgen ook steeds meer leerlingen uit de baptisten- en PKN-hoek”, zegt Hoekstra. ,,Dat heeft met kwaliteit van onderwijs, maar ook met de invulling van onze christelijke identiteit te maken.”

Die groei zet de komende jaren door, vermoedt Hoekstra. ,,Maar die wordt door de appartementen straks gemaximeerd.” Daar denkt de gemeente anders over. ‘Wij zijn van mening dat deze woningbouwontwikkeling mogelijke toekomstige uitbreidingen van de school niet in de weg zal zitten’, staat in een reactie op een zienswijze die de school indiende.

‘Hoe dan ook een rem’

Tot 2030 is er van schooluitbreiding sowieso geen sprake. Daarna kan een extra verdieping op de school en uitbreiding naar het noorden zorgen voor extra ruimte voor zo’n 150 leerlingen, wat een totaal van 450 betekent. ,,En vol is vol”, zegt Hoekstra. ,,Dat is hoe dan ook een rem, het is beknellend.”

Het appartementencomplex verrijst op een stuk grond dat door leerlingen nu vaak wordt gebruikt om te wandelen, te sporten of elkaar op te zoeken.

,,We hebben het terrein samen met de gemeente ontworpen”, vertelt Hoekstra. ,,Er zijn heuveltjes aangebracht, er staan bomen en we hebben bloemen ingezaaid. Het is een fijne plek om te bewegen. Die is straks weg als het plan doorgaat en alles wordt dichtgetimmerd. Ook daar heb ik moeite mee. De gemeente wil vergroening en bewegen stimuleren. Dit plan staat daar haaks op.”

Langste wachtlijst voor huurwoning

Volgens de gemeente blijft er voldoende buitenruimte over. ‘Aan de gemeentelijke verordening wordt ruimschoots voldaan.’ En: ‘In eerdere gesprekken is altijd duidelijk aangegeven dat de grond van het plangebied niet hoort bij de gronden van de school en er zijn geen toezeggingen gedaan dat de school deze grond als buitenruimte zou mogen blijven gebruiken.’

Smallingerland heeft van alle gemeenten in Fryslân de langste wachtlijst met mensen die op zoek zijn naar een huurwoning. ,,Dat probleem begrijp ik”, zegt Hoekstra. ,,Maar ik kom in de eerste plaats op voor mijn leerlingen.”

‘Pubers zoeken grenzen op’

Hij is bang dat hun gedrag door bewoners van het nieuwe te bouwen complex als overlast kan worden ervaren. ,,Wij willen graag een goede buur zijn, maar kunnen we dat straks waarmaken? Pubers zoeken grenzen op.” Bovendien, zegt hij: ,,Onze school is nu nog het gezicht in de wijk, straks zitten we verscholen achter een hoog gebouw.”

Hoekstra zegt altijd fijn met de gemeente te hebben samengewerkt. ,,Ik hoop daarom dat we nog tot een oplossing kunnen komen die rekening houdt met ruimte voor onze leerlingen en het belang van genoeg huisvesting.”

<LC 16.03.24>

Deel dit bericht :