Huurdersvereniging Friesland

Bel ONS

058 – 216 5457

‘Kosten energietransitie zijn niet eerlijk verdeeld’

Groningen In 2035 zullen energierekeningen sterk in hoogte verschillen. Dat komt doordat de ene woning dan beter is verduurzaamd dan de andere en er verschil is in de manier van verwarming.

Dat voorspelt energiebedrijf Essent op basis van een studie van bureau Berenschot.

Om de verduurzaming te stimuleren, is de belasting op gas hoger dan die op elektriciteit. Als verduurzamen van het huis financieel onmogelijk is, krijgen vooral huishoudens met een laag inkomen in een slecht geïsoleerde woning met cv-ketel daardoor straks de hoogste energierekening. Huishoudens met een warmtepomp en zonnepanelen zijn daarentegen relatief voordelig uit.

Essent waarschuwde eerder al dat 2,8 miljoen huishoudens geen geld hebben om hun woning te verduurzamen. Topvrouw Resi Becker van Essent vindt dat het Tijdelijk Noodfonds Energie moet blijven bestaan dat is opgericht voor huishoudens die hun energierekening niet meer kunnen betalen. Ook bepleit zij een gematigder stijging van de gasbelasting en de netbeheerkosten.

Berenschot onderzocht welke factoren tot 2035 van invloed zijn op de energierekening. De consumentenprijs van gas en stroom blijft naar verwachting boven het niveau van voor de energiecrisis. Vooral het vaste deel van de energierekening, waar bijvoorbeeld netbeheerkosten onder vallen, zal duurder worden door de investering in nieuwe hoogspanningskabels, elektriciteitsstations en batterijen die nodig zijn voor de energietransitie. Berenschot gaat uit van een vermoedelijke stijging van de vaste kosten op de energierekening van tussen de 5 en 15 procent.

Doctor Carina Wiekens, lector Duurzaam Energiegedrag aan de Hanzehogeschool Groningen, houdt zich veel bezig met energiearmoede. De psychologe wijst erop dat de consumenten van de leveringsprijs voor gas vooralsnog niet veel hebben te vrezen. Daarvoor wordt zelfs een lichte daling voorzien.

De psychologe overlegt een infografiek waaruit blijkt dat er geen ander land is waar zo veel belasting op aardgas wordt betaald als Nederland. ,,Het vaste deel van de energierekening is al ongekend hoog in Nederland en wordt nog hoger”, zegt zij.

Zij vindt dat de lasten voor de energietransitie niet eerlijk worden verdeeld. Sommige huishoudens hebben geen andere keuze dan onverminderd gas te stoken, stelt zij, maar moeten daarnaast ook nog eens via vaste heffingen en belastingen wel volledig meebetalen aan investeringen in het energienet.

De lector wijst op onderzoek van TNO dat niet alleen voor huishoudens met een laag inkomen de stijgende energierekening een probleem is. Dat is het ook voor mensen met een redelijk inkomen, die in een ruim maar slecht geïsoleerd huis wonen dat niet elektrisch verwarmd kan worden en niet op een warmtenet kan worden aangesloten. ,,Vooral in het Noorden hebben we nogal wat gebieden waar geen alternatieven voor gas voor handen zijn. Bovendien hebben we in die regio’s best veel lage inkomens”, zegt zij.

< LC 06.02.2024>

Deel dit bericht :