Huurdersvereniging Friesland

Bel ONS

058 – 216 5457

Mensen sneller uit schulden geholpen

Mensen die in een gemeentelijk schuldhulpverleningstraject belanden, moeten vanaf 1 juli in anderhalf jaar van hun schulden af zijn.


Minister Carola Schouten (Armoedebeleid) heeft daarover afspraken gemaakt met betrokken partijen, waaronder de koepelorganisatie van gemeenten VNG. Schouten kondigde in februari al aan dat zij de aflosperiode voor mensen in een schuldhulptraject wilde halveren van 3 naar 1,5 jaar. Zij gaf daarmee invulling aan de afspraak uit het coalitieakkoord dat mensen met schulden sneller geholpen moeten worden.

De kortere aflosperiode betekent volgens Schouten niet dat mensen ook korter hulp krijgen. ‘Ik hecht er belang aan dat er stevig wordt ingezet op begeleiding en nazorg, met als uitgangspunt: begeleiding zo kort als kan en zo lang als nodig’, schrijft zij aan de Tweede Kamer.

Na een jaar wordt deze aanpak geëvalueerd.

<LC 22 april 2023>

Deel dit bericht :