Huurdersvereniging Friesland

Bel ONS

058 – 216 5457

Smallingerland in de bres voor jonge dakloze

Wybe Fraanje

Drachten: Jongvolwassenen in de gemeente Smallingerland die dakloos zijn of dreigen te worden, kunnen straks huisvesting krijgen bij een hospita. De gemeente wil zich aansluiten bij de stichting die verhuurders en jongeren bij elkaar brengt.

In Smallingerland leven veertig tot zestig jongeren van 18 tot 23 jaar die geen vaste woon- of verblijfplaats hebben, blijkt uit onderzoek van de gemeente. Het gaat bijvoorbeeld om jonge asielzoekers (alleenstaande minderjarige asielzoekers, ama’s), die op het moment dat ze achttien jaar worden buiten de wettelijke ama-regelingen vallen. Ook jongeren die uitstromen uit de jeugdzorg behoren tot de kwetsbare doelgroep waarvoor dakloosheid dreigt.

Het college van burgemeester en wethouders stelt voor om voor deze jongeren in de bres te springen door de gemeente aan te sluiten bij de stichting Kamers met Aandacht (KmA). Die stichting bemiddelt tussen jongeren die een kamer zoeken en particulieren die in hun koop- of woonhuis een kamer ter beschikking stellen voor verhuur. De jongeren krijgen een ambulant begeleider, die ook voor de verhuurder paraat staat bij vragen of eventuele incidenten.

Het is de bedoeling dat het project eerst een proef van twee jaar is. Dat kost de gemeente 30.000 euro. Na een jaar wordt het geëvalueerd. De gemeenteraad moet nog akkoord gaan met het voorstel. Het college wijst erop dat er een nijpend gebrek aan huisvesting is voor deze doelgroep.

Het doel is om jongeren vanuit kwetsbare en kansarme situaties te halen en hen te helpen uit te groeien tot stabiele volwassenen met een perspectiefrijke toekomst. Voorwaarde is dat de jongeren een dagbesteding hebben, zelf hun kamerhuur kunnen betalen en open staan voor begeleiding. Er mag geen sprake zijn van verslaving of psychiatrische problematiek die een normaal functioneren in de weg staat.

Werving

Volgens de gemeente heeft zich al een aantal mensen in Smallingerland gemeld bij KmA om een jongere te huisvesten. Verdere bekendmaking en werving van het project zal lopen via kerken, woningcorporaties, zorgaanbieders en andere maatschappelijke organisaties. Als de raad akkoord gaat, kan in mei de werving van hospita’s en jongeren beginnen. Stichting Kamers met Aandacht (KmA) begon in 2019 als proef in de gemeente Utrecht. KmA zoekt kamers bij particulieren in huur- en koopwoningen voor jongeren van 18 tot 23 jaar die uitstromen uit (jeugd)zorg, dakloos zijn of dreigen te raken, of voormalig alleenstaande minderjarige asielzoeker is. Naast ambulante begeleiding krijgen zij informele steun van huisgenoten of buren. Een regiocoördinator van KmA regelt werving, screening en matching van de jongeren en verhuurders. Medio 2023 waren 65 gemeenten aangesloten en werden 150 jongeren gehuisvest in een Kamer met Aandacht. Smallingerland kan aansluiten bij de regiocoördinator van de gemeente Groningen, die al in functie is.

<Fries Dagblad 29.02.2024> 

Deel dit bericht :