Huurdersvereniging Friesland

Bel ONS

058 – 216 5457

Súdwest-Fryslân garant voor warmtenet Heeg

HEEG De gemeente Súdwest-Fryslân zal garant staan voor het initiatief van de coöperatie Warm Heeg om een warmtenet te bouwen, zodat het dorp aardgasvrij kan worden. Dat stelt het college van B en W voor aan de gemeenteraad.

Als de gemeente garant staat, kan het inwonersinitiatief genoeg geld lenen bij de bank voor het bouwen van een warmtenet. Daarmee kunnen bewoners straks hun huizen verwarmen met warmte uit de Hegemer Mar.

Het project loopt al vijf jaar en kreeg 9,5 miljoen euro subsidie van het rijk. Als de raad akkoord gaat, gaan de gemeente en Warm Heeg samen afspraken maken over wie welke taken en verantwoordelijkheden op zich neemt. Naar verwachting kan Warm Heeg dan in de zomer van volgend jaar beginnen met de aanleg van het warmtenet.

,,Foar in duorsume takomst moatte wy ûnderfining opdwaan mei lokale inisjativen as yn Heech”, zegt wethouder Henk de Boer. ,,It is prachtich te sjen dat al safolle ynwenners harren oanmeld hawwe en ik hoopje dat noch mear ynwenners oanheakje.” Afgelopen zomer meldden zich bijna vijfhonderd Hegemer huishoudens aan als klant en mensen kunnen dat de komende tijd blijven doen. De gemeenteraad van Súdwest-Fryslân besluit 21 december over de garantstelling.

<FD 22.11.23>

Deel dit bericht :