Huurdersvereniging Friesland

Bel ONS

058 – 216 5457

Woningbouw van Van Wijnen bij Liander aan de Melkemastate in Leeuwarden.

LEEUWARDEN – Er komen ruim 190 woningen op het ‘Liander-terrein’ aan de Melkemastate in Leeuwarden. Verbouw aan de noordkant begint in mei, later volgt een groot project van Van Wijnen.

Liander besloot enkele jaren geleden om een groot deel van zijn complex en grondgebied in Camminghaburen af te stoten. Dit gebied strekt zich uit langs de Anne Vondelingweg in de zuidwesthoek van de wijk. De energienetbeheerder maakte in 2022 zijnverbouwplan bekend.

Rijtjeswoningen en appartementen

Het oostelijk deel van het hoofdgebouw langs de Grovestins werd hierbij afgesplitst en verkocht aan Alfons Schiphuis. Hij presenteerde vorig jaar een plan voor 98 Blue-Zone-appartementen. Dit richt zich op mensen die samen gezond oud willen worden.

Op de zuidzijde van het terrein bleef een groot parkeergebied over. Dit is verkocht aan ontwikkelaar Van Wijnen. Hier stonden nog verschillende opslaggebouwen. Slopers zijn hier al geruime tijd actief.

Van Wijnen wil hier straks 61 rijtjeswoningen en 32 appartementen bouwen. Het moet een mix worden van sociale huur en koop, gericht op verschillende inkomensgroepen.

‘Groen en water behouden’

Voordat deze 93 nieuwe woningen hier gebouwd kunnen worden, moet het bestemmingsplan nog worden gewijzigd. Burgemeester en wethouders zijn akkoord, zo hebben ze vorige week laten weten. De gemeenteraad moet zich er binnenkort over uitspreken.

De rijtjeshuizen tellen straks twee tot drie bouwlagen en de appartementenbouw gaat tot vijf hoog. De woningen worden opgetrokken in baksteen met ‘aardetinten’, blijkt uit de uitwerking door architectenbureau AG Nova.

Door het gebied lopen vanouds brede waterpartijen en groenzones. Die moeten zoveel mogelijk behouden blijven, vinden de plannenmakers. ‘De groene assen van het voormalige parkeerterrein bieden de basis voor het nieuwe plan en de aangename woonstraten’. Een deel van de bomen bleek overigens zwak. Er vindt dan ook kap en herplant plaats.

Bezwaren Gaumastate

‘Door de voorzijde van de woningen richting het openbaar gebied en het fietspad langs de Kurkmeer/het Vliet te plaatsen, wordt de sociale veiligheid versterkt. Vanuit de woning is er zo altijd zicht op een kwalitatieve ruimte.’

Aan de westzijde van het gebied komt een appartementengebouw ‘met een prachtig uitzicht op het groen en twee waterpartijen’, staat in de stedenbouwkundige beschrijving.

De nieuwbouw strekt zich uit tot bij de Gaumastate, waar veel bewoners in eerste instantie bezorgd reageerden op de plannen. Auto’s van de nieuwbouw zouden via hun buurt moeten rijden en dit riep bezwaren op.

Hoofdkantoor PEB

‘Uiteindelijk is besloten om de ontsluitingswegen op de Gauma-state te laten vervallen’, schrijven burgemeester en wethouders in hun toelichting op het bestemmingsplan. Auto’s zullen dus noordelijker via de Melkemastate moeten rijden.

De vergunningen voor de verbouw van het bestaande complex tot Blue Zone aan de noordzijde zijn eerder al verstrekt. ,,We willen in mei met de bouw beginnen. Ik verwacht dat we een bouwtijd van een jaar nodig hebben’’, zegt initiatiefnemer Schiphuis.

In eerste instantie wilde hij alleen huurappartementen bouwen. In de uitwerking is later gekozen om dertig van deze woningen in de verkoop te brengen. De rest is een mix van huizen met middenhuur en sociale huur.

Nieuwbouwgolf

Het complex is in de jaren tachtig gebouwd als hoofdkantoor van het Provinciaal Energie Bedrijf (PEB), later opgevolgd door NUON en uiteindelijk Liander.

Camminghaburen is aan het begin van deze eeuw voltooid. De laatste jaren is er aan de zuidzijde een nieuwe bouwgolf zichtbaar in deze grootste woonwijk van Friesland. Op de Swingmastate wordenmomenteel tientallen nieuwe huizen opgeleverd

<LC 09.04.2024>

Deel dit bericht :