Huurdersvereniging Friesland

Bel ONS

058 – 216 5457

Fors meer woningen in Grou

Op het Halbertsmaterrein in Grou wil ontwikkelaar Paiva fors meer woningen gaan bouwen dan eerder voorgesteld. In het bestemmingsplan gaat het om 195 woningen. Dat zijn zeventig woningen extra.

„Wij zagen een mogelijkheid voor een hoger aantal”, legt directeur Wiebren Bergsma van Paiva uit. „En gezien de woningkrapte lijkt me dat alleen maar goed.” In het bestemmingsplan wordt een knip gemaakt. Tot 2030 worden 135 woningen gebouwd. De overige zestig woningen kunnen tot 2034 worden opgeleverd. Volgens Bergsma is dit „de onderbouwing waardoor 195 mogelijk zijn.” „De gemeente heeft regels over het aantal woningen dat gebouwd mag worden tot 2030”, zegt Bergsma. „Maar daarna houdt de wereld niet op en is er weer ruimte voor extra woningen.” In de praktijk komt het neer op 195 woningen zonder tussenfase. „Het bestemmingsplan moet nog worden goedgekeurd, dan beginnen we met bouwen en dan is het al 2029/2030.”

Op het oude fabrieksterrein komt een mix van woningen. 48 appartementen, 16 sociale huurwoningen, 18 vrijstaande woningen en 34 half vrijstaande woningen. Het grootste gedeelte (79) zijn rijtjeshuizen.

Ook wil de ontwikkelaar een fietsbrug naar de Suderkade. Daar is nog geen concreet plan voor, maar het is wel opgenomen in het bestemmingsplan. „Als dat nu niet in het bestemmingsplan geregeld wordt, komt het er niet. Dat is een ding dat zeker is.”

De bewoners van Grou konden dinsdagavond het bestemmingsplan bekijken. De nieuwe brug ligt gevoelig bij sommige ondernemers. „Een aantal ondernemers in de waterrecreatie heeft daar kenbaar gemaakt liever niet een nieuwe brug te hebben. Het is een extra obstakel op de vaarweg. Dat is nog een uitdaging om alle belangen daar af te wegen.”

Op het Havenpleintje of bij de nieuwe brug moet een monument komen met een informatiebord over wat Halbertsma heeft betekend voor de ontwikkeling van Grou. „Het lijkt me mooi om dat historische element in de openbare ruimte terug te laten keren.”

Na de zomer gaan de woningen in de verkoop. Medio 2025 gaat de bouw van start. „Een groot deel gaat betaalbare koop zijn, vanaf 355.000 euro.”

<LC 10.01.24>

Deel dit bericht :