Huurdersvereniging Friesland

Bel ONS

058 – 216 5457

Nieuw kabinet moet verduurzaming doorzetten

De overheid moet de komende jaren met consistent en doelmatig beleid blijven inzetten op de klimaat- en energietransitie in Nederland. Dat schrijft het Nationaal Klimaat Platform, gesteund door Aedes, in een brief aan de formerende partijen. Er is grote behoefte aan stabiel en voorspelbaar overheidsbeleid als het gaat om de verduurzaming van woningen en de energietransitie.
Delen
Voor woningcorporaties gaat het dan met name om de lokale warmtetransitie. Corporaties werken aan comfortabele, toekomstbestendige woningen voor hun huurders. Concreet betekent dat: woningen die goed zijn geïsoleerd en zijn aangesloten op een aardgasvrije bron. Corporaties werken hier hard aan en hebben al flink wat stappen gezet. Om vaart te houden in de verduurzaming en energietransitie is consistent beleid noodzakelijk. Aannemers, leveranciers en corporaties willen zich geen zorgen hoeven maken dat regelgeving op korte termijn weer verandert. Duidelijke beleidskeuzes zijn dan ook cruciaal. De overheid moet de verduurzaming voortvarend doorzetten. Want de energietransitie en onze enorme opgave in verduurzaming kunnen we als sector alleen klaarspelen in nauwe samenwerking met alle betrokken partijen.
https://nationaalklimaatplatform.nl/nieuws12/2639231.aspx

<Aedes 24.01.24>

Deel dit bericht :